Izsludina pieteikšanos bezmaksas apmācībai veselības aprūpes nozarē strādājošajiem

Veselības aprūpē un veicināšanā iesaistīto institūciju personālām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekts piedāvā iespējas bez maksas apmeklēt personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides programmas IT un datorzinību jomā, kā arī komunikācijas prasmju un pacientu tiesību jomā.

Visas programmas tiks īstenotas laika periodā līdz šā gada maijam. Plānots, ka apmācības notiks gan Rīgā, gan - atkarībā no interesentu aktivitātes - arī Latvijas reģionos. Papildinformācija un pieteikšanās - ESF projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv .

Programmas „Veselības aprūpē strādājošo apmācība padziļinātās vispārīgās IT prasmēs” ietvaros apmācāmajiem tiek piedāvāts padziļināti apgūt IKT sniegtās iespējas, lai tas varētu efektīvi izmantot ikdienas darbā.

Programma „Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos” piedāvās apgūt zināšanas par interneta tehnoloģiskajām iespējām un nodrošinās prasmi ātri iegūt darbam nepieciešamo informāciju, izmantojot interneta resursus, kā arī sniegs priekšstatu par digitālo informācijas resursu daudzveidību.

Jautājumi, kas saistīti ar ikdienas darbā nepieciešamajām zināšanām pacientu tiesību jomā, tiks apskatīti programmā „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacientu tiesību aktuālajos jautājumos”.

Savukārt programmas „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana” klausītāji apgūs un uzlabos ikdienas darbā nepieciešamās saskarsmes prasmes komunikācijā ar pacientiem.

Šīs programmas bija ļoti pieprasītas un apmeklētas jau 2009. un 2010. gadā, un ierobežotā apmācāmo skaita dēļ visiem interesentiem nebija iespējas šīs programmas apmeklēt. Ņemot vērā veselības aprūpē un veicināšanā iesaistīto personu augsto interesi, 2011. gadā vairākām programmām pieteikšanās ir izsludināta atkārtoti, informē projekta koordinators Jānis Jekševics.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas