Gredzeno ziemeļu gulbjus

Visu šo nedēļu Latvijas Dabas muzeja putnu pētnieks Dmitrijs Boiko ar brīvprātīgajiem palīgiem Kurzemē gredzeno ziemeļu gulbjus.

"Šis ir devītais gads, kad gredzenojam ziemeļu gulbjus Skrundas dīķos. Citur Latvijā to darām astoto gadu," stāsta putnu pētnieks un piebilst, ka šovasar cer apgredzenoto putnu skaitu noapaļot līdz astoņiem simtiem.

"Ja līdz rudenim vēl 61 putnu izdosies apgredzenot, tad tas būs lielākais apgredzenoto ziemeļu gulbju skaits Eiropā," viņš palepojas.

"Mūs viegli varētu pārspēt zviedri, jo pie viņiem ziemeļu gulbji uzturas daudz lielākā skaitā, bet viņi ar to nav aizrāvušies."

Pa šiem gadiem Latvijas Dabas muzejā izveidota datubāze, kurā tiek apkopotas visas ziņas par Latvijā apgredzenotajiem gulbjiem un to turpmākajām gaitām.

Gredzenošana ir vienīgā drošā metode, ar kuras palīdzību var izzināt putnu migrācijas ceļus, ligzdošanas un ziemošanas vietas, dzīves ilgumu un mirstību, skaidro D. Boiko.

Pavisam Latvijā novēroti ap 260 ziemeļu gulbjiem, no tiem Kurzemē –  vismaz 85 procenti.

Šogad ziemeļu gulbju izpēti Latvijā finansiāli atbalsta projekts "LabieDarbi.lv", zivsaimniecība SIA "Skrunda, SIA "Baltijas jahtu serviss", kā arī aktīvās atpūtas pasākumu organizators SIA "Campo laivas".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas