Gaidāmās vētras dēļ darba gatavībā ir 265 brigādes

Gaidāmās vētras dēļ darba gatavībā ir 265 "Sadales tīkla" un apakšuzņēmēju brigādes, informē "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere.

Operatīvās izbraukuma brigādes strādās, lai novērstu traucējumus iespējami īsākajā laikā.

"Sadales tīkla" darba gatavībā kopumā ir 165 brigādes - 84 operatīvā izbraukuma brigādes un 81 remontu un celtniecības dienesta brigāde, visa speciālā tehnika, ir sagatavoti papildu balsti un nodrošināta piegāžu mobilitāte. Nepieciešamības gadījumā, tiks piesaistīti arī AS "Sadales tīkls" tehniskā virziena speciālisti. Ja situācija kļūs kritiska, darbā dosies arī vairākas apakšuzņēmēju firmas, kuras kopā nodrošina vairāk nekā papildu 100 brigādes.

"Latvenergo" aicina Latvijas iedzīvotājus vētras vai stipra vēja laikā būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā. Netuvoties elektroietaisēm, ja tajās ir iekārušies koki vai zari, vai zemē redzams norauts elektrolīniju vads, jo šāds iekārtu stāvoklis var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā, ziņot Klientu servisam pa bezmaksas tālruni 80 200 404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112.

Ja vētras dēļ tiek traucēta elektroapgāde, par atslēgumu un tā novēršanas gaitu klienti tiks informēti ar īsziņas (SMS) palīdzību. Par bojājumiem SMS tiek sūtīti uz datubāzē reģistrēto lietotāju norādīto kontakttālruni. AS "Sadales tīkls" dispečeri monitorē situāciju vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās, operatīvi vadot bojājumu novēršanas darbu.

Lai gūtu vispārīgu informāciju, var sūtīt e-pastu uz adresi klientu.serviss@latvenergo.lv; savukārt gadījumos, kad tiek konstatēti bojājumi zemsprieguma elektrolīnijā vai bīstamas situācijas, jāziņo Klientu servisam pa bezmaksas tālruni 80 200 404.

Redzot zemē guļošu līnijas vadu vai uz līnijas uzkritušu koku, nekādā gadījumā tam nedrīkst tuvoties.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas