ELFLA pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski

Lauku atbalsta dienests pilnveidojot savu elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), pirmo reizi piedāvā klientiem iesniegt projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" arī elektroniski, informē Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Dūklava.

Galvenās priekšrocības projekta iesnieguma elektroniskai sagatavošanai ir iespēja taupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā. Projekta iesniegumus EPS var sākt aizpildīt jau šobrīd.

EPS lietotāji var izmantot visas šīs sistēmas priekšrocības - sekot līdzi iesnieguma administrēšanas virzībai, redzēt izmaksātās atbalsta summas, kā arī iesniegt atskaites. Bez tam lauksaimnieki EPS var lietot arī sadaļu "Platību maksājumu iesniegumi" un "Bezakcīzes degviela lauksaimniekiem".

Tā kā EPS ir pieejama tikai tiem LAD klientiem, kuri noslēguši līgumu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu, aicinām esošos un topošos klientus noslēgt šādu līgumu un aktīvi izmantot visas sistēmas sniegtās priekšrocības.

"Lauku saimniecību modernizācija" 11. kārta ir izsludināta no 2011. gada 21. novembra līdz 21. decembrim Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Viduslatvijas, Ziemeļaustrumu un Ziemeļvidzemes reģionālo lauksamniecības pārvalžu aptvertajās teritorijās.

Savukārt atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām projektu iesniegumu pieņemšana šajā pasākumā ir izsludināta visā Latvijas teritorijā.

Ar pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" var iepazīties LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā Lauku attīstība, savukārt ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties sadaļā "Elektroniskā pieteikšanās sistēma".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas