Dombrovskis: Latvija būs veiksmes stāsts tikai tad, kad tā domās iedzīvotāji

Latvijas veiksme ir tikai tad, kad tā kļūst par katra iedzīvotāja veiksmi, vairojot prieku dzīvot un strādāt mūsu valstī, šonakt Vecgada uzrunā sacīja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V).

Uzrunājot "godātos Latvijas iedzīvotājus un valsts patriotus visā pasaulē", viņš vērsa uzmanību gan uz pārdomām, kas ir izdevies un pie kā vēl jāpiestrādā, gan uz idejām, ko mēs paši nākamgad vēlamies sasniegt.

2013.gadā "svinēsim Latvijas valsts dibināšanas 95.gadadienu un tikai pieci gadi mūs šķirs no Latvijas valsts simtgades. Simtgade ir nozīmīgs brīdis katras valsts mūžā. Tad mūsu paaudzei būs jāatskaitās mūsu valsts dibinātāju un veidotāju priekšā - cik stipra šodien ir mūsu Latvijas valsts. Tā būs mūsu atskaite arī nākamajām paaudzēm, kuras valsti no mums saņems mantojumā.

Valdības mērķis ir, lai, sagaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, mūsu valsti par veiksmīgu sauktu paši Latvijas iedzīvotāji. Nepietiek tikai ar ārēju atzinību, kuru pēdējos gados esam saņēmuši pietiekoši daudz. Latvijas veiksme ir tikai tad, kad tā kļūst par katra iedzīvotāja veiksmi, vairojot prieku dzīvot un strādāt mūsu valstī," akcentēja premjers.

Viņš uzsvēra, ka aizvadītais gads mūs ir tuvinājis šim mērķim, un pateicās visiem Latvijas cilvēkiem par darbu, izturību un patriotismu, kas padarīja Latviju par visstraujākās ekonomiskās izaugsmes valsti Eiropā. Politiķis atgādināja, ka šajā laikā tika izveidotas 30 000 jaunu darbavietu un ražošanas un eksporta apjomi pārsniedza pirmskrīzes līmeni. Valsts budžeta ieņēmumi ļāva palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, skolotājiem, veselības aprūpei, kultūrai un citām jomām. Lēni, bet tomēr pieauga algas un valdības lēmumi samazināt pievienotās vērtības nodokli un samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli dos praktisku atbalstu daudzām ģimenēm, pārliecināts Dombrovskis.

"2012. gadā ir pieaugusi Latvijas konkurētspēja un pārliecība par savām vērtībām. Taču mēs esam tikai ceļā uz Latviju, kurā katrs var realizēt savas spējas, piepildīt savus sapņus un nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Iespēju Latvija visiem - tāds ir mūsu mērķis," skaidroja Ministru prezidents.

Viņš labi apzinoties, ka Latvijas izaugsmi šodien vēl nejūt katrā mājā. Darba iespējas un atalgojums aug lēnāk nekā ekonomika kopumā. Gada laikā radīts salīdzinoši daudz jaunu darbavietu, tomēr daudzi joprojām ir bez darba. Nabadzība novados ir skaudra realitāte, un valdības uzdevums ir rūpēties par tiem, kuriem ir visgrūtāk - nodrošinot iespējas izglītoties un atrast darbu, saņemt valsts atbalstu grūtā brīdī. Tāpēc arī 2013.gadā viena no valdības prioritātēm būs mazināt nevienlīdzību un sociālo atstumtību.

"Nākamais gads Latvijai būs stabilas izaugsmes un augošu iespēju gads. Mūsu pienākums ir prast tās izmantot! Valdība turpinās atbildīgu fiskālo politiku. Mēs strādāsim pie atbalsta uzņēmējiem, pie ēnu ekonomikas apkarošanas, inovāciju sekmēšanas.

Ekonomiskā stabilitāte nodrošinās iespējas attīstīties uzņēmumiem. Izaugsme radīs arī jaunas darbavietas - to skaits pieaugs straujāk. Aicinu visus, kam ir labas idejas, zināšanas un uzņēmība likt tās lietā, un izmantot valsts sniegto atbalstu uzņēmējdarbībai. Lai izdodas pašiem kļūt par saviem darba devējiem, radīt jaunas darbavietas, šādi palīdzot savai ģimenei, novadniekiem un Latvijai kopumā," mudināja valdības vadītājs.

Dombrovskis atgādināja, ka Latvija nav vientuļa sala - mēs esam ciešām saitēm sieti ar Baltijas valstīm un Ziemeļeiropu. Mūsu kaimiņi ir arī nozīmīgākie investori un tirdzniecības partneri un mēs esam tikai pārsimts kilometru attālumā no valstīm, kurās ir pasaules izglītotākās, saliedētākās un pārtikušākās sabiedrības. Tās ir valstis ar viszemāko korupciju un visaugstāko uzticēšanos valdībai. Iekļaušanās šajā saimē ir visu Latvijas cilvēku labklājības, attīstības un drošības jautājums. Latvija var daudz mācīties no Ziemeļvalstīm un pārņemt to labāko pieredzi - vienlaikus saglabājot valsts savdabību, valodu un kultūru.

"Nākamgad būs jāturpina mērķtiecīga politika, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju. Lai Latvijas simtgadi mēs varētu sagaidīt ar pārliecību par stabilu nākotni mūsu tautai. Mums visiem ir jāgādā, lai tautieši ārzemēs saglabātu saites ar Latviju. (..) [Pašlaik] aug pievilcība Latvijai kā dzīvesvietai. Jau šodien redzam: daļa no tiem, kas ekonomisko apstākļu spiesti aizbraukuši no Latvijas, vēlas atgriezties dzimtenē. Valstij, mums visiem ir jāizrāda pretimnākšana: mums ir svarīgs ikviens, kurš jūt sevī piederību Latvijai un grib šeit veidot savu dzīvi un nākotni," skaidroja politiķis.

Viņš atgādināja, ka 2013.gadā tiks atzīmēta arī Latvijas Tautas frontes (LTF) 25.gadadiena. Valsts neatkarības atjaunošana Tautas frontes vadībā apliecināja, ka 18 novembra ideāli mūsdienās joprojām ir dzīvi. Dombrovskis pārliecināts, ka gan valsts dibināšana pirms 95 gadiem, gan LTF dibināšana ir nesaraujami saistīti ar vēl vienu Latvijas lēmumu - iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) 2004.gadā.

Premjers savā runā citēja vienu no neatkarīgās Latvijas idejas autoriem un valsts dibinātājiem Miķeli Valteru: "Taisnība, mēs esam tikai grauds, neliela politiska būtība Eiropas visumā. Bet mūsu būtība saistās jau bezgala daudziem pavedieniem ar Eiropas dvēseli. [..] Eiropas miera un kārtības līdzsvarā mūsu valsts ir noteikta svara daļa. Tās politika ņem dalību Eiropas cīņās un rūpēs. No šiem sakariem plūst Latvijas spēks."

"Mūsu valsts dibinātāji bija pārliecināti, ka jaunās, brīvības cīņās izcīnītās valsts nākotne ir saistāma ar Eiropu. Latvijas Tautas fronte atgriešanos Eiropā uzskatīja par ģeopolitisku prioritāti - garantiju Latvijas neatkarībai, drošībai un labklājībai. Kad šodien domājam par Latvijas pievienošanos eiro, ir jāatceras un jāspēj īstenot gan valsts dibinātāju, gan Tautas frontes laiku cerības. Eiro ir daļa no mūsu eiropeiskās nākotnes," skaidroja Ministru prezidents.

ES un it īpaši eirozonā notiek lielas pārmaiņas, norādīja Dombrovskis. Tiek būvēta nākotnes Eiropa, kuras kodolā būs tieši eirozona. Latvijas interesēs ir piederēt šim Eiropas valstu kodolam - drošas un stabilas attīstības reģionam. Ministru prezidents atgādināja, ka Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess savas valsts pievienošanos eirozonai sauc par labāko, kas ar Igauniju ir noticis pēdējā laikā. Viņš uzsver eiro ģeopolitisko nozīmi, ar ko Igaunija "austrumu kaimiņam signalizē: mēs esam projām uz neatgriešanos un esam laimīgi par to".

"Protams, eiro nav burvju nūjiņa. Neviens arī nedomā, ka pēc eiro ieviešanas visas problēmas būs atrisinātas. Eiro ir tikai līdzeklis straujākai attīstībai un labklājības pieaugumam. Izaugsmi radām mēs paši. Izaugsmes recepte ir savu prasmju attīstīšana un pastāvīga izglītošanās. Radošas idejas un drosme tās īstenot. Savstarpēja sadarbība, solidaritāte un uzticēšanās," pauda Dombrovskis.

"Latvijā dzīvo darbīgi, radoši un patriotiski cilvēki. Es ticu, ka mēs Latviju varam padarīt par mūsu kopīgo veiksmes stāstu! Sagaidot Jauno, 2013.gadu, novēlu mums visiem izvirzīt mērķi, kādu vēlamies redzēt Latviju tās simtgadē un kopīgi strādāt, lai to sasniegtu! Laimīgu Jauno gadu! Dievs svētī Latviju!" savu uzrunu noslēdza premjers.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas