CSP: Latvijas iedzīvotāju skaits šogad samazinājies par 23 tūkstošiem cilvēku; kopumā saskaitīti vairāk nekā divi miljoni

Latvijas iedzīvotāju skaits šā gada laikā samazinājies par 23 tūkstošiem cilvēku, un iedzīvotāju skaita sarukums pēdējos gados aizvien palielinās, liecina provizoriskie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

CSP ir apkopojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus iedzīvotāju reģistrētās migrācijas analīzei un no dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa aktu reģistrus par dzimušajiem, mirušajiem un noslēgtajām laulībām.

Pēc šā gada 10 mēnešu datiem un to novērtējuma par novembri un decembri, var secināt, ka Latvijas iedzīvotāju skaits gada laikā būs samazinājies par 23 tūkstošiem cilvēku. Salīdzinājumam ‒ 2010.gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 18,7 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaits gada laikā dabiskās kustības dēļ ‒ mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu ‒ samazināsies par gandrīz 10 tūkstošiem, bet starptautiskās reģistrētās ilgtermiņa migrācijas dēļ – par 13 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē arī starpvalstu migrācija. Analizējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, pārvalde secina, ka reģistrētās emigrācijas apmērs šogad būtiski palielinās. 2011.gada desmit mēnešos Iedzīvotāju reģistrā par savu aizbraukšanu paziņojuši 14,9 tūkstoši iedzīvotāju, un tas jau par 39,3% pārsniedz emigrantu skaitu visā 2010.gadā (10,7 tūkstoši).

"Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos gados aizvien palielinās," norāda CSP.

Pēdējos trīs gados Latvijā vērojama arī dzimstības samazināšanās.

Desmit mēnešos dzimušo skaits ‒ 15,7 tūkstoši ‒ ir par 500 jaundzimušajiem jeb 2,9% mazāks nekā 2010.gada desmit mēnešos.

Salīdzinājumam ‒ 2010.gada desmit mēnešos jaundzimušo skaits bija par 12,7% mazāks nekā 2009.gada desmit mēnešos.

Provizoriskie dati liecina, ka 2011.gadā jaundzimušo skaits sasniegs 18,7 tūkstošus, kas ir par 2,6% mazāks nekā 2010.gadā.

Statistikas dati liecina, ka mirstība šajā gadā samazinās ‒ šogad desmit mēnešos miruši 23,8 tūkstoši cilvēku salīdzinājumā ar 25 tūkstošiem 2010.gada desmit mēnešos. 2011.gadā mirušo skaits būs aptuveni 28,6 tūkstoši jeb par 1,5 tūkstošiem mirušo (5%) mazāk nekā 2010.gadā.

Pozitīva tendence ir noslēgto laulību skaita pieaugums, jo šogad desmit mēnešos laulību skaits (9,4 tūkstoši) nedaudz pārsniedz noslēgto laulību skaitu visā 2010.gadā un gada laikā varētu sasniegt 10,5 tūkstošus. Laulību skaita pieaugums varētu būt veicinošs faktors dzimstības pieaugumam, klāsta CSP.

CSP nesen īstenotajā tautas skaitīšanā tomēr saskaitījusi vairāk nekā divus miljonus iedzīvotāju, apliecināja CSP pārvaldes Sociālās statistikas departamenta vadītāja Maranda Behmane.

Tādējādi darīts gals minējumiem, ka iedzīvotāju skaits nepārsniegs šo slieksni. Iepriekš demogrāfijas eksperts Ilmārs Mežs bija norādījis, ka pārsniegt divu miljonu robežu būtu svarīgi psiholoģisku apsvērumu dēļ.

Līdz šim bija zināms, ka tautas skaitīšanā saskaitīti vien 1,9 miljoni iedzīvotāju.

"Latvijā iedzīvotāju skaits 1.martā, kad tautas skaitīšana beidzās, pilnīgi droši bija vairāk par diviem miljoniem iedzīvotāju," sacīja Behmane.

Šāds skaits iegūts, salīdzinot tautas skaitīšanas datus ar informāciju no dažādām valsts datubāzēm. Behmane paskaidroja, ka iemesli, kāpēc cilvēki nepiedalījās tautas skaitīšanā, varēja būt dažādi, taču tas neesot nozīmējis, ka viņi no Latvijas ir izbraukuši.

Par provizoriskajiem tautas skaitīšanas rezultātiem CSP sabiedrību plašāk informēs janvāra beigās. Valdībai arī tiks iesniegts informatīvais ziņojums par 2011. gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem provizoriskajiem rezultātiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas