Bārzdiņš: Jaunajiem mediķiem Latvijā ir perspektīva

Veselības ministrs Juris Bārzdiņš, uzrunājot klātesošos Medicīnas karjeras dienā, uzsvēra veselības aprūpi kā nozari, kur vienmēr būs nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem, tādēļ nākotnē par darba piedāvājumiem savā specialitātē nebūtu jāuztraucas, informē ministrija.

"Pārmaiņas veselības aprūpē, tās organizācijā ir neizbēgamas, jo medicīna attīstās un jāmācās strādāt arvien efektīvāk. Tomēr ir vērtības, kas saglabājas – ārsti, māsas, ārstu palīgi – personāls, kas sniedz pacientiem nepieciešamo aprūpi. Vajadzība pēc ārstniecības personām būs vienmēr, tādēļ aicinu nākotnē raudzīties ar optimismu," uzsvēris Bārzdiņš.

Bārzdiņš akcentēja, ka jāpieaug ģimenes ārstu lomai un vairāk jāizmanto arī ārstu palīgu un māsu darbs. Īpaši būtiski tas būtu pacientu izglītošanas jautājumos – skaidrojot profilakses un veselības veicināšanas nozīmību, kā sadzīvot ar slimību hroniskajiem slimniekiem, par turpmākās ārstēšanās organizēšanu pēc izrakstīšanās no slimnīcas utml. Šāda prakse nodrošinātu, ka ārstam atliktu vairāk laika pamatfunkciju veikšanai, vienlaicīgi pacienti būtu saņēmuši visu sev nepieciešamo informāciju. Savukārt attiecībā uz rezidentu apmācību, būtu nepieciešams pārskatīt viņu kompetences līmeņus, lai būtu iespējams topošos speciālistus ātrāk iesaistīt praktiskajā darbā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas