Baltijas valstis ciešāk sadarbosies jūras teritorijas telpiskās plānošanas jomā

Baltijas valstis turpmāk ciešāk sadarbosies jūras teritorijas telpiskās plānošanas jomā, rīkojot ekspertu tikšanās un daloties pieredzē, kā attīstību pie Baltijas jūras veicināt tā, lai tiktu ievērotas gan ekonomikas attīstības, gan vides aizsardzības intereses.

Šāda vienošanās panākta Baltijas ministru sanāksmes laikā Liepājā, diskutējot par reģionālas attīstības politiku, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Maija Pētermane.

Vējonis Baltijas ministru sanāksmes laikā ierosināja jau šogad Rīgā sarīkot visu trīs valstu ekspertu tikšanos. Igaunijas reģionālo lietu ministrs Sīms Kīslers (Siim Kiisler) un Lietuvas Iekšlietu ministra vietnieks Sigits Šupšinskis (Sigitas Šiupšinskas) apsveica šo iniciatīvu un piebilda, ka šāda ekspertu sadarbība būtu noderīga arī citās teritorijas plānošanas jomās.

"Jūras telpiskā plānošana aptver ļoti plašu sfēru loku, tādēļ mums ir svarīga kopēja pieeja šim jautājumam, īpaši ņemot vērā arvien straujāk augošās ekonomiskās intereses jūras izmantošanā," uzsvēra Vējonis, norādot, ka ir vienlīdz būtiski ir plānot ekonomisko attīstību, darīt to saskaņoti un arī racionāli izmantot Baltijas jūras resursus.

Sanāksmē Baltijas ministri pārrunāja arī reģionālās attīstības plānošanas jautājumus, pieredzes apmaiņu par pašvaldību un valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību. Īpaši akcentēta vienas pieturas aģentūras iniciatīva, kā ieviešanā Latvijā ir vairāki pozitīvi piemēri.

Pēdējo gadu laikā jūras telpiskās plānošanas jautājumu risināšanu aktualizējusi arī Eiropas Komisija integrētās jūrlietu politikas kontekstā un par tās kā jomu interešu koordinēšanas instrumenta svarīgumu vienojušies arī visa Baltijas jūras reģiona par telpisko plānošanu atbildīgie ministri, 2009. gadā apstiprinot VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Ilgtermiņa perspektīvu Baltijas jūras reģiona attīstībai.

Šādas Baltijas valstu nozares ministru tikšanās notiek jau kopš 1995.gada, pārrunājot aktuālos jautājumus, daloties pieredzē un vienojoties par visām Baltijas valstīm svarīgiem reģionālās attīstības principiem Eiropas Savienības kontekstā. Nākamgad tikšanās plānota Lietuvā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas