Autoceļu lietošanas nodevas nemaksātājus fiksēs automatizētas iekārtas

Turpmāk autoceļu lietošanas nodevas nemaksātājus fiksēs automatizētas iekārtas, un par nodevas nesamaksāšanu varēs sodīt ne tikai transportlīdzekļa vadītāju un pārvadātāju, bet arī turētāju vai īpašnieku, paredz otrdien Ministru kabinetā (MK) atbalstītie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Likums nosaka, ka autoceļu lietošanas nodevu par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu maksā par kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem, vēsta LETA.

Lai uzlabotu autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroli, valdība apstiprināja grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, precizējot arī nodevu maksātāju loku, līdztekus mehāniskā transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam un vadītājam turpmāk nodevas maksātājs būs arī - pārvadātājs.

Lai nodrošinātu nodevas samaksas kontroli, paredzēts, ka turpmāk nodevas samaksas kontroli varēs veikt ar arī tehniskajiem līdzekļiem, proti, pārkāpumu varēs fiksēt neapturot transportlīdzekli.

Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka nodevas samaksas kontroli veiks Valsts policija (VP), bet AS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) ar tās rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nodrošinās iespējamo pārkāpumu fiksēšanu, neapturot transportlīdzekli. Izdevumus, kas LVC radīsies saistībā ar šo uzdevuma izpildi, paredzēts segt no valsts pamatbudžeta programmai "Valsts autoceļu fonds" piešķirtajiem līdzekļiem.

LVC iegūtos datus par fiksētajiem pārkāpumiem, neapturot transportlīdzekli, nodos Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSSD), kas būs tiesīga noslēgt deleģēšanas līgumu ar VP, lai veiktu informācijas apstrādi, sagatavotu administratīvā pārkāpuma protokola projektu un nosūtītu to VP izvērtēšanai, kā arī nosūtītu VP lēmumu adresātam un citu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto darbību veikšanai.

SM skaidroja, ka uz valsts autoceļiem plānots uzstādīt iekārtas, ar kuru palīdzību varēs veikt nodevas samaksas kontroli. Par autoceļu posma lietošanu ar transportlīdzekli, par kuru nebūs veikta autoceļu nodevas samaksa, tiks sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.

Vienlaikus MK atbalstīja SM sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem, nosakot, ka par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta vai nav samaksāta pilnā apmērā, varēs sodīt ne tikai transportlīdzekļa vadītāju un pārvadātāju, bet arī valsts reģistrā norādīto transportlīdzekļu turētāju (valdītāju) vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites, īpašnieku.

Valdības atbalstītie grozījumi paredz - ja nodeva nebūs samaksāta pilnā apmērā, transportlīdzekļa turētājam, vai, ja tas nav norādīts vai transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites, īpašniekam varēs uzlikt sodu no 300 līdz 500 eiro, savukārt, ja autoceļu lietošanas nodeva nebūs samaksāta vispār, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam varēs uzlikt naudas sodu no 500 līdz 1000 eiro. Vienlaikus šobrīd, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā transportlīdzekļa vadītājam var uzlikt naudas sodu no 60 līdz 120 eiro un pārvadātājam no 300 līdz 500 eiro, bet, ja nodeva nav samaksāta vispār, šobrīd vadītājam var uzlikt sodu no 180 līdz 360 eiro, bet pārvadātājam no 500 līdz 1000 eiro.

Ministrijā norādīja, ka, pēc tās iniciatīvas, LVC no 2017.gada 14.decembra līdz 2018.gada 15.jūnijam realizēja autoceļu nodevas samaksas kontroles pilotprojektu, lai noskaidrot, cik liela daļa nodevas maksātāju nav veikuši nodevas samaksu, kā arī samaksu ir veikuši vai veikuši neatbilstošā apmērā. Kontroles pilotprojekts tika veikts uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)(A6) un valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)(A13). Pārbaudot visus, šajās vietās braukušos, transportlīdzekļus sešu mēnešu laikā, konstatēts, ka par 16% transportlīdzekļiem, nav veikta nodevas samaksa par valsts galveno un reģionālo autoceļu lietošanu. Tādējādi valsts budžetā netiek iekasēti vidēji 340 000 eiro mēnesī jeb 4,08 miljoni eiro gadā.

Autoceļu lietošanas nodevas likums nosaka, ka nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa un no transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva asu skaita par laiku, kurā paredzēts lietot autoceļus. Transportlīdzekļa motora izmešu līmeni apliecina transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni un tāda Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, kura dati reģistrā nav norādīti, apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa motora izmešu atbilstību noteiktam līmenim.

Likumā ir paredzēta nodevas dienas, nedēļas, mēneša un gada likme, kuras samaksa attiecīgi dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus diennakti, nedēļu, mēnesi vai gadu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas