Arī šogad valsts mežu teritorijā drīkstēs nocirst vienu eglīti

Kā katru gadu, arī šogad VAS "Latvijas Valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos valsts mežos katram Latvijas iedzīvotājam personiskām vajadzībām Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas vajadzībām atļauts nocirst vienu eglīti, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.

Cērtot eglīti, jāievēro, ka tās celma caurmērs jeb diametrs nevar būt lielāks par 12 centimetriem, kas parasti atbilst divus līdz trīs metrus garai eglei. Tāpat eglītes aizliegts cirsts jaunaudzēs.

Eglītes atļauts cirst un zāģēt uz stigām, meža ceļu malās, grāvmalās, pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem, zem elektrolīnijām un cita veida komunikācijām.

Eglīti nedrīkst cirst privātā mežā, publiskā dabas parkā, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas informatīvajās zīmēs atzīmēta ar ozollapu.

Valsts meži atrodas visā Latvijas teritorijā starp daudziem privātajiem, pašvaldību un citu īpašnieku mežiem, tāpēc, lai nerastos konflikti, LVM aicina pirms eglītes ciršanas vai zaru savākšanas pārliecināties, kam pieder mežs, apjautājoties par to mežsaimniecībās vai Valsts meža dienesta mežniecībās.

Kā ziņots, LVM pieder 1,62 miljoni hektāru apsaimniekotas valsts mežu zemes, tajā skaitā 1,59 miljoni hektāru meža zemes, no kurām 1,40 miljoni hektāru ir mežs. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,18 miljonos hektāru meža.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas