Arī pamatskolas klasēs noteiks, kāda daļa no stundu skaita ir jāapgūst valsts valodā

Valdība otrdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinājumu atteikties no četriem modeļiem, kā īstenot mazākumtautību izglītības programmas, un arī pamatskolās noteikt, kāda daļa no stundu skaita ir jāapgūst valsts valodā un bilingvāli.

Noteikumus plānots ieviest jau no 2012.gada 1.janvāra.

No 2004.gada pēc skaļiem krievu skolu protestiem vidusskolas klasēs daļa priekšmetu ir jāmāca valsts valodā. Noteikumi paredz, ka valsts valodā jāmāca 60% jeb trīs piektdaļas no stundu skaita.

Mazākumtautību izglītības programmās jau kopš 1999.gada tiek izmantoti četri modeļi. Lielākā daļa skolu ir izvēlējušās tādas programmas, kas ieteicamas skolēniem, kuriem ir latviešu valodas sarunvalodas prasmes, nav latviešu valodas lietošanas vides, bet kuru ģimenes vēlas, lai bērni integrētos Latvijas sabiedrībā. Vairāk nekā trešā daļa skolu izvēlējušās to modeli, kas piemērots skolēniem, kuriem nav priekšzināšanu latviešu valodā, nav arī latviešu valodas vides, bet ģimenes vēlas savu bērnu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

IZM pasūtītais pētījums arī liecina, ka ir uzlabojusies attieksme pret mazākumtautību izglītības reformu, kā arī ir palielinājies skolēnu skaits, kas vēlas mācīties bilingvāli, un paaugstinājusies skolēnu motivācija apgūt latviešu valodu. Piemēram, 63% skolēnu atzīst, ka laba latviešu valodas prasme nepieciešama, lai studētu augstskolā.

Tā kā pašlaik vidusskolā ir jāapgūst daļa priekšmetu valsts valodā, IZM vēlas noteikt mācību satura apguves proporciju arī pamatskolā, kas tādējādi nodrošinātu pēctecīgu pārejas procesu no pamatskolas uz vidusskolu.

Līdz ar valdības lēmumu paredzēts, ka pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmā mācību saturu valsts valodā un bilingvāli apgūst ne mazāk kā divās piektdaļās (40%) no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot latviešu valodu un literatūru, svešvalodas un Latvijas vēsturi.

Savukārt mazākumtautību bērnudārzos, kā arī bērnu obligātajā sagatavošanā no piecu gadu vecuma valsts valodas sarunvalodas pamatus apgūs rotaļnodarbībā "Latviešu valoda".

Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību izglītības programmā mācību saturu valsts valodā apgūs ne mazāk kā trijās piektdaļās no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot latviešu valodu, literatūru un svešvalodas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas