Arhibīskaps Vanags Lieldienās ļaudīm vēl sajust sevī Jēzus prieku

Sveicot Latvijas iedzīvotājus Lieldienās, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags novēl ikkatram sajust sevī Jēzus prieku.

"Ja sirds tev teic, ka tu nedzīvo, lai galā vienkārši nomirtu un satrūdētu, tad Lieldienu vēsts tev ir vajadzīga vairāk par visu citu," ar LELB sabiedrisko attiecību speciālista Ivara Kupča starpniecību izplatītajā vēstījumā paudis Vanags. "Mūsu dēļ Jēzus tika padarīts par grēku, viņš uzņēmās mūsu sodu, viņš pie krusta nomira mūsu nāvi, lai ticībā uz viņu mēs varētu iegūt grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Jo tā Dievs ir pasauli mīlējis, lai ikviens, kas tic augšāmceltajam Kristum, dabūtu mūžīgo dzīvību."

"Savu augšāmcelšanos mums ir grūti pat iztēloties, kur nu vēl par to priecāties. Pa īstam Lieldienu prieku pazīst tikai Jēzus. Viņš piedzīvoja, ko nozīmē mirt, gulēt kapā un nokāpt ellē. Viņš pieredzēja nāvi līdz dziļākajam bezdibenim. Raudot pie mirušā drauga Lācara kapa, Jēzus parādīja, ka ienīst nāvi un to, ka cilvēkam jāmirst. Cik rūgti viņam bija mirt un cik liels bija prieks augšāmcelties! Cik ļoti Jēzus priecājās atkal būt starp dzīvajiem dzīvs! Pamēģini uz brīdi aizvērt acis un izjust, ar kādu prieku Jēzus par jaunu baudīja dzīvību – nu jau bez baismās krusta un kapa ēnas pār to. Lūk, tas ir īstais Lieldienu prieks! To ir piedzīvojis tikai Jēzus," pavēstījis LELB arhibīskaps.

Tomēr viņš uzsvēris, ka "Jēzus grib, lai viņa prieks mājotu mūsos". "Pa īstam priecīgas Lieldienas ir tad, kad augšāmceltā prieks mājo mūsos. Kā tas var notikt? Jēzus pasaka recepti: "Lai mans prieks mājotu jūsos, es esmu runājis uz jums." Jēzus ir uz mums runājis. Katrs viņa vārds ir ļoti dārgs. Jēzus vārdi ir durvis, pa kurām var ienākt augšāmcelšanās prieks. Viņa vārdi māca dzīvi, kas aiztaupa daudz nevajadzīgu sāpju. Viņa vārdi sniedz mierinājumu nāves baiļu priekšā," viņš klāstījis.

"Taču pats dārgākais Jēzus vārdos ir tas, ka tie ļauj iepazīt viņu pašu. Studējot evaņģēliju, varam iepazīt Jēzus dzīvi un mācību. Lūdzot ar evaņģēliju, varam viņu pilnīgāk iemīlēt. Mīlestība uz Kristu ir lielākā dāvana, ko dzīvē varam kārot. Pat pārbaudījumu krusts un zaudējumu ērkšķi var sniegt prieku, ja mīlestībā nesam to kopā ar savu Kungu. Ja dalāmies ar viņu vienā dzīvē, tad viņa prieks top mūsu prieks. Jēzus vārdi, ko atrodam evaņģēlijā, ir prieka pilnības avots," sacījis Vanags.

"Sakot "Priecīgas Lieldienas!", es vēlu jums Jēzus vārdus. Tajos dzīvais un debesīs paaugstinātais Kristus joprojām ir mūsu vidū. Lasiet tos, ticiet tiem, lūdziet ar tiem, dzīvojiet ar tiem ikdienā, lai uz papīra rakstītais vārds atdzīvojas prātā un sirdī un top par iekšēji piedzīvotu patiesību. Kā olai pārplīst cietā čaumala un no tās izšķiļas jauna radība, tā lai no Jēzus vārdiem jūsu dzīvē izšķiļas augšāmceltā Kristus dzīvība un viņa paša prieks!" Lieldienās novēlējis LELB arhibīskaps.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas