Ar vizuālo darbu konkursu vēlas veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību

Latvijas Sarkanais Krusts aicina pirmsskolas bērnus un skolēnus piedalīties vizuālo darbu konkursā „EEZ – vai tas ir ezis?” un ar zīmējumu vai kolāžu palīdzību pastāstīt par savu līdzdalību kādā sabiedriskā pasākumā, piemēram, talkā, labdarības pasākumā, labiekārtošanas darbos vai brīvprātīgā darba aktivitātēs. Labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas. darbu iesniegšanas termiņš - 20. septembris.

Lai piedalītos konkursā, individuāli jāizveido vizuāls darbs (zīmējums, kolāža, gleznojums u.tml.) par tēmu „Aktīvs pilsonis, aktīvā darbībā!”. Darba otrā pusē jāuzraksta vārds, uzvārds, vecums, telefona nr., adresi un tas jāsūta uz biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, Šarlotes ielā 1D, Rīgā, LV-1001.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un skolēnu izpratni par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un ar radošo darbu palīdzību sekmēt pilsoniskās līdzdalības apziņu un nozīmību.

Lai darbi atbilstu konkursa tēmai, aicinām skolotājus un vecākus aktīvi līdzdarboties bērnu izpratnes veidošanā par pilsonisko līdzdalību.

Iesniegtie darbi tiks izstādīti izstādē projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” Informatīvās dienas ietvaros Rīgā, Daugavpils novadā, Ikšķiles novadā, Cēsu pilsētā, Valkas pilsētā, Preiļu novadā, Balvu novadā u.c.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas