Ar uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju diskusiju noslēdzies Kurzemes reģiona izaugsmes forums "Tavā varā!"

Ar uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju diskusiju 17. novembrī Talsos noslēdzies Kurzemes reģiona izaugsmes forums "Tavā varā!", kas dažādās Kurzemes pilsētās norisinājās no 14. novembra.
 

"Pašvaldībām ir pilnībā jāizprot uzņēmējdarbības nozīme dzīves līmeņa celšanā to teritorijās. Ja izpratne ir, tad dome var darīt daudz, ieguldot uzņēmējdarbības attīstībā un tādējādi nodrošinot pienesumu arī dzīves kvalitātes, iedzīvotāju pieauguma veicināšanā un sociālo jautājumu risināšanā," stāstot par Talsu novada pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā, norādīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs. Apzinoties, ka šie ieguldījumi no pašvaldību puses nevar būt tieši finansiāli, diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka būtiski, kā pašvaldība var palīdzēt uzņēmējdarbībai attīstīties, ir nodrošināt sakārtotu un tai piemērotu infrastruktūru.
 
Kurzemes reģiona izaugsmes foruma "Tavā varā!" ietvaros kopumā notika četras diskusijas Liepājā, Saldū, Ventspilī un Talsos, un tajās piedalījās aktīvākie reģiona jaunieši, uzņēmēji un viņu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, savu viedokli pauda pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti un pašvaldību vadītāji, bet sarunas vadīja VARAM pārstāvji un novadu attīstības stratēģiju plānošanas eksperti. Savukārt Dundagas novads uzņēma Britu padomes izstrādātās lietišķās spēles "Nākotnes pilsēta" dalībniekus, kuri meklēja radošus risinājumus tūristu piesaistei Dundagas novadā.

Foruma pirmajā jeb Jauniešu dienā Liepājā notika diskusija par jauniešu, studentu, vietējo jauniešu organizāciju un neformālo apvienību sadarbību ar pilsētu un novadu pašvaldībām. Reģiona skolu un Liepājas universitātes pārstāvji prezentēja savu redzējumu par pilsētas vai novada un visa reģiona nākotnes attīstību un dalījās idejās par jauniešu iespējām iesaistīties novadu un pilsētu attīstībā.

Foruma pasākumā Ventspilī pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti un nozaru politikas veidošanā atbildīgie ministriju speciālisti diskutēja par jaunu investīciju plānošanas sistēmu pašvaldībām un nozaru politiku vadlīnijām pašvaldību attīstības programmu izstrādei. VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Satiksmes ministrijas speciālisti atbildēja uz pašvaldību jautājumiem par dažādiem aspektiem nozaru politikā, kas būtu ņemami vērā, plānojot budžetu un gatavojot pilsētu un novadu attīstības programmas.

Savukārt Kurzemes izaugsmes foruma Centrālajā diskusijā galvenais temats bija pilsētu un novadu nākamo gadu finansēšanas modelis, tika apspriests arī pašvaldību un iedzīvotāju kopīgs darbs attīstības plānu veidošanā un pašvaldību savstarpējā sadarbība visa reģiona izaugsmes plānošanā un veicināšanā. Diskusijas dalībnieki – reģiona pašvaldību vadītāji tika aicināti balsot par, viņuprāt, pareizāko nākamā Eiropas Savienības (ES) plānošanas perioda pašvaldību finanšu atbalsta kvotēšanas modeli.

Kvotēšanas modeļus izstrādājusi VARAM un šobrīd apspriežas ar pašvaldībām par vietējās varas ieteikumiem, lai noteiktu atbilstošāko un pilnveidojot to.

"Finanšu ministrijā pašlaik top pozīcija par nākamā ES plānošanas perioda regulu projektiem, tādējādi uzsākot procesu ES fondu investīciju plānošanai 2014. – 2020. gada periodā. Tāpēc ir svarīgi, ka pašvaldības, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas pauž savu viedokli un sniedz ieteikumus, lai reģionālās politikas pamatnostādnēs tiktu iekļauts vietējo varu un iedzīvotāju redzējums un reģionu vajadzības. Tādējādi valdībai iespējams iesniegt visaptverošu un precīzu projektu, kurā apkopotas dažādu teritoriju intereses ES fondu plānošanā," norāda VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas