Ar 2016.gadu plānots pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts, kas paredz pensionēšanās vecuma paaugstināšanu līdz 65 gadiem gan vīriešiem, gan sievietēm. Plānots, ka, sākot ar 2016. gadu to pakāpeniski paaugstinās par pusgadu, līdz 2021. gadā pensionēšanās vecums sasniegs 65 gadus.

Līdz ar vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšanos, attiecīgi pieaugs arī pensionēšanās vecums tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības pensionēties piecus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma (t.i., piecu un vairāk bērnu vecākiem, bērna invalīda vecākiem, politiski represētiem cilvēkiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem). Plānots, ka arī šiem cilvēkiem pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaugs sākot ar 2016. gadu, līdz 2021. gadā tas sasniegs 60 gadus.

Tāpat plānots ar 2016. gadu paaugstināt arī minimālo apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 15 gadiem, veicinot iedzīvotājus godīgi veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tādejādi mazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru. LM uzsver, ka ilgstošāks darba stāžs nodrošina lielāku vecuma pensijas apmēru.

Atbilstoši likuma grozījumiem, plānots, ka cilvēkam uz laiku tiks pārtraukta invaliditātes pensijas izmaksa, ja tās saņēmējs, pārtraucot darba attiecības, būs izvēlējies saņemt bezdarbnieka pabalstu. Šobrīd bezdarbnieka pabalstu nevar saņemt vienlaicīgi arī ar citiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem kā, piemēram, izdienas un vecuma pensiju, slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju zaudējumu u.c.

Ņemot vērā, ka šobrīd valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs, nav tiesību uz vienreizēja pabalsta saņemšanu, likuma grozījumos tiesības uz "atraitņa pabalstu" ir paredzētas arī izdienas pensijas saņēmējam.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais likumprojekts, kas ceturtdien, 3.februārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Pašreiz tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 62 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas