Apstiprina kārtību, kā prioritāri saņemt sociālo rehabilitāciju

Cilvēki darbspējīgā vecumā ar prognozējamu invaliditāti no valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt prioritāri. Valdība apstiprinājusi "Noteikumus par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem".

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) dokumentus rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti izskatīs piecu darba dienu laikā. Pārējiem cilvēkiem, kuri pieteikušies rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, dokumentu izskatīšanas termiņš ir 20 darba dienas.

Papildus  iesniegumam un atzinumam par prognozējamu invaliditāti, ģimenes ārstam būs jāsagatavo arī cilvēka individuālais rehabilitācijas plāns.

Turpmāk cilvēka funkcionālo novērtēšanu varēs veikt arī funkcionālie speciālisti, t.i. ergoterapeiti, fizioterapeiti, kuru kompetencē ir izvērtēt cilvēka pašaprūpes un mobilitātes spējas.

Šobrīd gada laikā no valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus SIVA saņem 1950 politiski represēti cilvēki, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušie cilvēki.

Labklājības ministrija uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti savlaicīgi sniegti rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumi ir priekšnosacījums cilvēka funkcionālā stāvokļa uzlabošanai, invaliditātes novēršanai un atgriešanai vai integrēšanai sabiedrībā.

2011. gada 1. janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums , kas aizstāj likumu Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Jaunais likums paredz, ka turpmāk cilvēkiem, kuriem pastāv risks iegūt invaliditāti, noteiks prognozējamu invaliditāti un izstrādās individuālu rehabilitācijas plānu darbspēju atjaunošanai, nodrošinot tiesības prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas