Apbalvoti tieslietu sistēmas darbinieki, tostarp, liepājnieki

Zelta spalvu par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēma Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Biruta Ķeire, bet Liepājas cietuma priekšnieks pulkvežleitnants Raitis Žvagiņš un Liepājas tiesas tiesneša palīdze Velga Lūka - Goda diplomu par atbildīgu, godprātīgu un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu. Tieslietu ministrijas apbalvojumus – Zelta un Sudraba spalvas, Atzinības rakstus un Goda diplomus tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pasniedza 17. novembrī. Šogad Tieslietu ministrijas (TM) Apbalvošanas padome lēmusi apbalvot kopumā 66 personas.

TM Apbalvošanas padome astoņiem tieslietu sistēmas darbiniekiem pasniedza I pakāpes Atzinības rakstus un Zelta spalvas, 17 darbinieki saņēma II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, bet 27 darbiniekiem tika piešķirti TM Goda diploms.

Zelta spalvu par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēma arī Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics, Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis, Jelgavas tiesas priekšsēdētājs Alberts Kokins, Jēkabpils rajona tiesas sēžu sekretāre Ārija Spēka, par pašaizliedzīgu, atbildīgu un radošu darba pienākumu pildīšanu –TM Administratīvā departamenta direktors Raivis Kronbergs un par pašaizliedzīgu, atbildīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu – TM Eiropas lietu departamenta juriskonsults Artis Trops.

Sudraba spalvu 17. novembrī par pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu saņēma: TM Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja Jūlija Guļčenko, TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja Anda Smiltēna, TM Tiesu sistēmas uzraudzības nodaļas juriskonsulte Konsuella Kele-Āboma, TM Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Upīte, Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Vija Gornika, TM Eiropas lietu departamenta juriskonsulte Ilze Zvirbule, Valsts probācijas dienesta Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta vadītāja, dienesta vadītāja p.i. Ilona Linde, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta Juridiskā dienesta Juridiskās daļas priekšniece Oksana Kulakova, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma priekšnieka vietnieks Vjačeslavs Rakelis, Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Baiba Banga, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Iveta Grīnberga, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Anita Zeikmane, Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Olita Āboliņa, Talsu Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, tiesnese Baiba Kļava, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i., tiesnese Ligita Gavare, Latgales apgabaltiesas tiesnese Ludmila Mežale, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Inguna Casno.

Tāpat TM Goda diplomu par atbildīgu, godprātīgu un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu saņēma TM Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas juriskonsulte Aiga Ābele, TM Finanšu departamenta grāmatvede Aina Zvanītāja, TM Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vadītāja Līga Kokare, Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Centra rajona filiāles vadītāja Dina Mūrniece, Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības vadītāja Skaidrīte Jemeļjanova, Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vecākā inspektore Gunta Zērvēna, TM Administratīvā departamenta automobiļa vadītājs Intars Ardons, TM Administratīvā departamenta vecākais datortīklu administrators Maksims Avgustovs, TM Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas juriskonsulte Evija Eglīte, TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriskonsulte Inese Kahanoviča, TM valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos palīdze Zita Hibnere, TM Brīvo juridisko profesiju departamenta juriskonsulte Eva Krjukova, Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Gunta Kalniņa, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā padomniece Linda Ozola, Uzņēmumu reģistra Funkciju vadības nodaļas vadītāja vietniece Antra Skuja, Uzņēmumu reģistra Daugavpils reģionālās nodaļas vadītāja Lidija Beļkeviča, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte būtības ekspertīzes jautājumos Karīna Kropa, VSIA "Latvijas Vēstnesis" Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja vietniece Laura Lagzdiņa, VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenā redaktora vietnieks Gints Kamols, VAS "Tiesu namu aģentūra" lietvede-arhivāre Anda Igovena, Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļas vecākā referente Inga Zandberga, Aizkraukles rajona tiesas tiesneša palīdze Jolanta Pētersone,  Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdze Maija Putna, Latgales apgabaltiesas ekspeditors Jāzeps Začests un Administratīvās apgabaltiesas administrators Valdis Narbuts.

Apbalvojumu mērķis ir TM un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem izteikt TM vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, kā arī par sadarbības veicināšanu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas