Aicina pievērst pastiprinātu uzmanību darba drošībai jumtu tīrīšanas darbos

Ņemot vērā pēdējā laikā notikušos nelaimes gadījumus saistībā ar sniega tīrīšanas darbiem, Valsts darba inspekcija (VDI) īpaši pastiprinātu uzmanību pievērsīs gan darba drošības prasību ievērošanai, gan arī darbinieku reģistrētai nodarbināšanai. VDI uzsver, ka sniega, lāsteku un ledus tīrīšana uz māju jumtiem ir saistīta ar paaugstinātu bīstamību un risku, un atgādina, ka minētajiem darbiem ir nepieciešams specializēts aprīkojums un īpašas iemaņas.

No 2010. gada 1. decembra līdz 7. janvārim saistībā ar kritieniem no augstuma un paslīdēšanu, pakrišanu darba vietā notikuši septiņi nelaimes gadījumi darbā. Salīdzinoši pērn no 2009. gada 1. decembra līdz 2010. gada 1. martam VDI izmeklējusi deviņus smagus un vienu letālu nelaimes gadījumu darbā, kuru cēlonis bija kritiens no augstuma.

Darba inspekcija norāda, ka strādājot augstumā, bieži tiek izmantoti neatbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi.

"Nav pieļaujama paštaisītu ierīču un aprīkojumu lietošana, jo tās darbinieku nepasargās no nelaimes. Veicot darbus augstumā, ķermeņa aizsardzībai jāizmanto pret kritiena sistēmas, kā arī īpaša uzmanība jāpievērš to stiprinājumiem uz jumtiem,” uzsver Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

Pret kritiena sistēmas konstruētas ar mērķi pasargāt cilvēku kritiena gadījumā un paredzētas lietot visās darba vietās, kur pastāv kritiena risks no augstuma. Bez tam jumtu tīrīšanas darbos augstumā nodarbinātajiem ir jābūt īpaši apmācītiem šo darbu veikšanā, kā arī viņiem jāprot pareizi pielietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

Darba inspekcija ir novērojusi, ka lielā darba apjoma dēļ ēku jumtu tīrīšana no sniega tiek veikta arī diennakts tumšajā laikā. Šādos gadījumos ir jānodrošina arī piemērots apgaismojums. Bez tam darba devējam jānodrošina arī obligāto veselības pārbaužu veikšana darbiniekiem, kuri veic darbus īpašos apstākļos, t.i., darbi, kas tiek veikti vairāk kā 1,5 metru augstumā.

„Īpaši vēlos uzsvērt, ka šajos ēku jumtu sniega tīrīšanas darbos nav pieļaujama pusaudžu nodarbināšana, kas ir būtisks pārkāpums,” norāda S.Zariņa.
        
Tāpat arī darba tiesiskajām attiecībām jāatbilst normatīvo aktu prasībām, t.i., darba līgumam jābūt noslēgtam rakstveidā.

Darba devējiem uzmanība jāpievērš arī sētnieku darba organizatoriskiem jautājumiem. Garās darba stundas un smagā sniega tīrīšana rada fiziskas pārslodzes, kā rezultātā var rasties akūtas veselības problēmas, piemēram, sāpes krūšu rajonā, galvas reiboņi, apgrūtināta elpošana un var iestāties pat nāve.

Prasības, kādas jāievēro, veicot darbus augstumā, noteiktas 2002. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” . Valsts darba inspekcijas mājaslapā ir pieejams arī skaidrojošais materiāls "Darba drošība, strādājot augstumā" .

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas