Aicina augstskolu un vidusskolu absolventus studēt Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Līdz 30.jūnijam Nacionālie bruņotie spēki aicina vidusskolu absolventus pieteikties studijām bakalaura studiju programmā "Sauszemes spēku militārā vadība" Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA). Savukārt augstskolu absolventi aicināti pieteikties studijām Komandējošā sastāva virsnieka studiju programmā līdz 31. jūlijam.

Priekšnosacījums, lai uzsāktu studijas akadēmijā, ir bakalaura/maģistra grāds (Komandējošā sastāva virsnieka studiju programmā) vai vidējā līmeņa izglītība (studiju programmā "Sauszemes spēku militārā vadība"), laba fiziskā sagatavotība, angļu valodas zināšanas, vadītāja spējas un militārajam dienestam izvirzītajām prasībām atbilstošs veselības stāvoklis. NAA tiek uzņemti Latvijas Republikas pilsoņi līdz 27 gadiem.

Jau no studiju uzsākšanas, kadeti skaitās dienestā un reizi mēnesī saņems karavīra atalgojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, skaidro virsleitnante Sandra Brāle. Atalgojums atkarīgs no pakāpes, izdienas laika u.c. apstākļiem. Minimālā summa iesācējam ir 380 latu "uz rokas", ko veido 268 lati karavīra atalgojums, 100 latu dzīvesvietas izdevumu kompensācija un uzturnauda - četri lati dienā.

Studiju programmā "Sauszemes spēku militārā vadība" kadeti apgūst ne tikai militārās izglītības programmu, bet arī akreditētā civilajā augstskolā iegūst auto ekspluatācijas virsnieka kvalifikāciju. Sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumus, kadeti saņem pirmo virsnieka dienesta pakāpi – leitnants, kā arī iegūst bakalaura grādu militārajā vadībā. Studiju programmas ilgums ir 4,5 gadi.

Komandējošā sastāva virsnieka studiju programmas mērķis ir sagatavot militāros speciālistus kājnieku vada komandiera specialitātē un sniegt iespēju kadetiem iegūt plašu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumus, kadeti saņem arī leitnanta dienesta pakāpi un vada komandiera kvalifikāciju. Studiju ilgums šajā programmā ir 1,3 gadi.

Vidusskolu absolventiem mācības sāksies 8. augustā, augstskolu absolventiem – 29. augustā.  Kadeta kandidāta kursā Kājnieku skolā Alūksnē (17 nedēļas) un Instruktoru skolā Cēsīs (16 nedēļas) viņi apgūs dienestam bruņotajos spēkos nepieciešamās kareivja pamatiemaņas, tad sekos studijas NAA.

Kandidātu atlase notiks jūlijā un augustā, kuras laikā  speciāla komisija pārbaudīs kandidātu veselību, fizisko sagatavotību un svešvalodu zināšanas. Atlasē būs dažādi pārbaudījumi un specifiski uzdevumi, ar kuru palīdzību tiks noskaidrotas kandidātu angļu valodas zināšanas, fiziskā sagatavotība, līdera dotības un psiholoģiskā atbilstība.

Lai pieteiktos studijām, kandidātiem Rekrutēšanas un jaunsardzes centrā (K. Valdemāra iela 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), Rīga) darba dienās no pulksten 9 līdz 16  jāiesniedz LR pases kopija (uzrādot oriģinālu), iesniegumu (adresētu NBS Mācību vadības pavēlniecības Atlases un rezerves personāla uzskaites centram) par vēlēšanos studēt NAA, norādot studiju programmu, CV, izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),  raksturojums no pēdējās darba vietas vai mācību iestādes, ieteikuma vēstules (nav obligātas), auto vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu, nav obligāta), kā arī militāru pieredzi apliecinošs dokuments (nav obligāta prasība).

Fiziskās sagatavotības normatīvi (iekavās norādīti minimālie rezultāti):

- roku saliekšana, iztaisnošana (vīr: 30 reizes, siev: 10 reizes);
- ķermeņa augšdaļas pacelšana (vīr: 50 reizes, siev: 30 reizes);
- 3000 m skrējiens vīriešiem un 1500 metru skrējiens sievietēm (vīr: 14 min; siev: 9:30 min).

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas