9. un 12. klases skolēniem noslēdzas mācības

Šodien 9.klases beidzējiem un vidusskolas absolventiem noslēdzas mācības un sākas eksāmenu laiks.

Ministru kabineta (MK) noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem nosaka, ka 9.klases skolēniem mācības beidzas šā gada 17.maijā, bet mācību gads - 14.jūnijā. 12.klases skolēniem mācības arī beidzas šodien, bet mācību gads - 21.jūnijā.

Savukārt 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem mācību gads beigsies 31.maijā.

Noteikumi "Par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā" nosaka, ka 12.klases skolēniem latviešu valodas eksāmens notiks 21.maijā, bet matemātikas - 30.maijā. Izvēles priekšmetos eksāmenu kārtošana sāksies 24.maijā tiem vidusskolēniem, kuri izvēlējušies eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē. Ķīmijas eksāmens notiks 5.jūnijā, bioloģijas eksāmenu varēs kārtot 14.jūnijā, bet fizikā - 20.jūnijā.

Krievu valodā eksāmena rakstiskā daļa notiks 10.jūnijā, bet mutiskā daļa - 10.jūnijā un 11.jūnijā. Vācu valodā pārbaudījuma rakstiskā daļa būs 17.jūnijā, bet mutvārdu daļa - 17.jūnijā un 18.jūnijā. Savukārt franču valodā eksāmenu gan rakstiski, gan mutiski varēs kārtot 18.jūnijā.

Eksāmenu angļu valodā vidusskolēni jau kārtoja marta brīvlaika laikā.

Tikmēr pārbaudes darbi pamatizglītības ieguvei devītās klases skolēniem sāksies 22.maijā, kad notiks latviešu valodas eksāmena rakstiskā daļa. Šajā dienā un 23.maijā notiks arī latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļa. Svešvalodā pēc izglītojamā izvēles eksāmens notiks 28.maijā un 29.maijā, bet matemātikā - 4.jūnijā. Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē būs jākārto 11.jūnijā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas