88 procenti vecāku nejūt reālu atbalstu no valsts

88% vecāku nejūt reālu atbalstu no valsts un nejūtas droši radīt vēl kādu bērnu ģimenē, liecina Māmiņu kluba veiktā aptauja.

65% aptaujāto atzina, ka būtu gatavi vēl vienam bērnam, ja būtu lielāki pabalsti un nozīmīgāks finansiālais atbalsts no valsts puses. Vairāk nekā 40% atzīmēja, ka uz vēl vienu bērnu ģimenē izšķirties palīdzētu ierobežojumu atcelšana strādājošajiem vecākiem.

37% aptaujāto uzskata, ka izšķiroša loma dzimstības pieaugumam būtu, ja veidotos labāka situācija darba tirgū, lielākas karjeras iespējas jaunajiem vecākiem, 33 % aptaujāto ir pārliecināti, ka situāciju mainīt varētu bērnudārzu pieejamība un neapliekamā iztikas minimuma paaugstināšanu par katru bērnu.

25% aptaujāto vēlētos lielākus atbalsta pasākumus daudzbērnu ģimenēm.

20% aptaujāto atzina, ka jaunajām ģimenēm palīdzētu arī izdevīgāki īres nosacījumi mājoklim

68 % aptaujāto uzskata, ka šķērslis vēl vienam bērnam ir mazie finanšu resursi ģimenē, 45% vecāku baidās, ka nespēs atgriezties darba tirgū, 32 % par būtisku bremzējošu faktoru uzskata sava mājokļa trūkumu.

Jautāti par to, vai vecāki zin, kādus atbalsta pasākumus paredzējusi valsts ģimeņu un bērnu atbalstam tuvāko gadu laikā, 40% atzina, ka ir iepazinušies ar ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm un plānotajiem atbalsta pasākumiem. 30%, savukārt, ir pārliecināti, ka nekas nav plānots ģimeņu atbalstam, bet 23% no aptaujātajiem kaut ko dzirdējuši, bet netic šo pasākumu īstenošanai. 4% neko nezina un lielākoties uzskata, ka vienīgais plānotais pasākums ir pabalstu atcelšana pavisam.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas