Zemā pieprasījuma dēļ mainīs Medzes pasta nodaļas darbības modeli

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Grobiņas novada Medzes pagastā no 18.decembra tiek mainīts Medzes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Medzē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.14.30 līdz 15.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Priedēs vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā, portālu "Rekurzeme" informē "Latvijas pasta" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Medzes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 3700 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
   
Tāpat kā līdz šim, Medzes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Medzes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Medzes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Medzes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 26165743 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Grobiņas pasta nodaļu pasta nodaļu Lielajā ielā 37, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16, otrdienās no plkst.8 līdz 18 un piektdienās no plkst.7.30 līdz 15.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Medzes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020.gada 18.decembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 20.novembri.

Pievieno komentāru

Grobiņas novadā