Veidos Grobiņas novada ģerboni, karogu, logo un moto

Ikviens Grobiņas apkaimes iedzīvotājs var sniegt idejas sava novada simbolikas izstrādē. Darbi līdz šā gada 20. maijam, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu un kontaktinformāciju, jāiesniedz novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Grobiņā, Lielā ielā 76, vai jānosūta pa pastu.

Grobiņas novada dome ir uzsākusi darbu pie simbolikas izstrādes un aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties un piedāvāt savas idejas par to, kāds varētu būt tā ģerbonis, karogs, logo un moto.

Simboliem jāveicina vienota, pievilcīga, atpazīstama un viesmīlīga novada tēls, kas raisa vēlmi tajā ierasties un atpūsties. Simboliku izmantos, izgatavojot dažādus Grobiņas novada suvenīrus, prezentāciju dāvanas, informatīvos materiālus.

Savas idejas konkursa dalībnieki var uzzīmēt, pievienojot paskaidrojumu,kāpēc tieši tādi elementi būtu nepieciešami novada vizuālajai identitātei. Var iesniegt arī tikai aprakstu, kā šiem simboliem jāizskatās vai kāds vēstījums jāpauž.

Iesniegtos darbus izliks apskatei Grobiņas pilsētas bibliotēkā, un to vērtēšanā varēs iesaistīties ikviens apmeklētājs. Uzvarētājus paziņos un apbalvos Grobiņas pilsētas svētkos 29. maijā.

Pievieno komentāru

Grobiņā