ST ierosinājusi divas lietas par Medzes un Sakas pagastu teritoriju plānojumiem 6

Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi divas lietas saistībā ar teritoriju plānojumiem - gan attiecībā uz Medzes, gan arī Sakas pagastu, aģentūrai BNS pavēstīja ST priekšsēdētāja palīdze Līna Kovalevska.

ST kolēģija ir ierosinājusi lietu par pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti pērn septembra nogalē par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu. Apstrīdēta tiek tā daļa, ar kuru apstiprināta Medzes pagasta izstrādātā teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi daļā par vēja ģeneratoru apbūves teritorijām.

ST līdz ar to vērtēs šo noteikumu atbilstību Satversmes 105.pantam, kas garantē tiesības uz īpašumu, un 115.pantam, kas noteic tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumu iesniedzēji ir 36 Grobiņas novada iedzīvotāji, kuri iebilst pret vēja ģeneratoru būvi Medzes pagastā. Sūdzības iesniedzēji uzskata, ka vēja ģeneratori radīšot kaitējumu "Natura 2000" teritorijām, degradēšot ainavu, pazemināšot īpašumu vērtību, nelabvēlīgi ietekmēšot iedzīvotāju veselību, kā arī ierobežošot potenciālās tūrisma un rekreācijas uzņēmējdarbības iespējas. Turklāt pieteikumā norādīts uz vairākiem procesuālajiem pārkāpumiem, kas esot pieļauti plānojuma izstrādes gaitā.

Savukārt attiecībā uz Sakas novadu ST ir ierosinājusi lietu pēc biedrības "Zemes draugi" pieteikuma - tajā apstrīdēti noteikumi par Sakas pagasta teritorijas izmantošanu un apbūvi, kurus pieņēmusi Sakas novada dome. Biedrība vērš uzmanību uz šo noteikumu grafisko daļu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam "Ziemupe" pieguļošā Akmeņraga meža daļām, un aicina izvērtēt tās atbilstību arī valsts pamatlikuma 115.pantam par tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētais teritorijas plānojums radot iespēju legalizēt esošo nelikumīgo apbūvi kāpu aizsargjoslā, apdraudot dabas liegumu "Pāvilostas pelēkā kāpa", kas arī ir "Natura 2000" teritorija, un radot būtisku ietekmi arī uz citām aizsargājamām dabas teritorijām.

Gan Sakas, gan arī Grobiņas novada dome ir lūgta līdz 16.septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Savukārt abu lietu sagatavošanas termiņš gan noteikts līdz 16.decembrim.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

fakts

Nu par tiem vēja ģeneratoriem vienmēr būs vieni, kas atbalstīs un citi, kas kategoriski iebildīs. Tā kā jebkurā gadījumā būtu cilvēki, kas sūdzētos.

pirms 11 gadiem, 2010.07.18 10:24

labs komentārs

Ir jāizbeidz pašvaldības un citu atbildīgu ierēdņu patvaļa, kuri klaji ignorē iedzīvotāju tiesības un intereses. Korupcija no galvaspilsētas pārceļas uz lauku teritorijām. Parastais iedzīvotājs ir bezspēcīgs cīnoties ar šo kliedzošo netaisnību arī citviet valstī. Var par šīm problēmām runāt, iesaistot visdažādākos mēdijus, veikt saraksti ar dažāda ranga amatpersonām, lietu nodot tiesai. Rezultāts ir viens, lietas neizvērtēšana pēc būtības, nevēlēšanās iedziļināties lietas būtībā, amatpersonu attaisnošana un stingrā vienprātība, neatbildot uz sasāpējušiem, aktuāliem jautājumiem. Vēja ģeneratori ir vajadzīgi, bet ir jāvienojas un jārēķinās ar tuvumā dzīvojošiem. Jāizzina, kā tās lietas ir sakārtotas ES. Ierēdņu pienākums ir runāt ar cilvēkiem, kas ir būtisks trūkums. Valstī ierēdņi ir aizmirsuši, ka viņi strādā valsts iedzīvotāju labā, ne tikai savai kabatai vien. Un arī grozījumi likumos būtu jāpieņem iedzīvotāju un normāla biznesa interesēs, nevis jālobē konkrēts bizness. Jāpadomā un jāizvērtē, kādu postu valstij, tās dabai radīs grandiozie cūku nobarošanas monstri, kuri vienmērīgi pārklāj visu Latviju. Par cilvēka dzīves vides straujo pasliktināšanos pat neviens no ierēdņiem nevēlas runāt, jo ies garām taču kāds personīgais labums. Pakļautie darbinieki baidās no darba zaudēšanas, ja izsacīs pretēju viedokli. Nospļauties, kā jūtas parastais, darbīgais laucinieks, kurš ar mīlestību darbojas, strādājot un veidojot vidi, kura būtu lietojama arī mūsu mazbērniem. Spilgti piemēri iedzīvotāju beztiesiskumā Lažas pagastā, citviet lielo monstru apkaimēs un tagad ar sekām cīnās arī Saldus. Arī lauberieši jau ceturto gadu cīnās un ne solīti netiek tālāk, lai atspēkotu ierēdņu komandas patvaļīgo rīcību. Izsniedzot būvatļaujas, būtu strikti jāizvērtē un jāņem vērā šie negatīvie piemēri, lai neciestu daba un cilvēks, kas tajā dzīvos ilgstoši, nevis tikai dažus gadus. Cerot, ka ST ir labākie valsts kadri un spēs neietekmēties no politiķu interesēm, un šinī konkrētajā lietā izskatīt, vai ar procedūru viss kārtībā. Vēja parki ir lieli arī citviet Es, bet jāprot sakārt attiecības ar cilvēkiem, kā to paredz likumdošana.

pirms 11 gadiem, 2010.07.17 18:27

no Grobiņas

Neticu, ka dome varētu pieņemt kādu pretlikumīgu lēmumu, mums taču visus lēmumus izskata komitejās, tad dokumentu izskata kompetenta juriste un tikai tad kompetentiem deputātam iepazīstoties ar dokumenta saturu un būtību notiek balsošana.

pirms 11 gadiem, 2010.07.17 16:37

Grobiņā