Skolēniem Grobiņas novadā atmaksās sabiedrisko transportu

Grobiņas novada sociālais dienests turpina pieņemt iesniegumus no vecākiem, kuru bērniem ir nepieciešamas braukšanas biļetes, lai nokļūtu uz mācību iestādi novadā.

Skolēniem, kas ir deklarēti Grobiņas novadā un mācās kādā no novada skolām, no 1. līdz 9. klasei, iespējams saņemt pilnīgu transporta izmaksu atlaidi. Savukārt tiem, kas mācās Grobiņas novadā, bet nav deklarēti šajā novadā, ir iespēja saņemt atmaksu, kas nepārsniedz 24 eiro mēnesī.

Ceļa izdevumu atmaksu iespējams iegūt arī vidusskolēniem. Tiem, kas deklarējušies Grobiņas novadā un mācās kādā no novada skolām, iespējams atgūt 50% no ceļa izdevumiem, bet tiem, kas nav deklarēti novadā, ir iespēja ik mēnesi atgūt līdz 12 eiro.

Lai saņemtu sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju vai abonementa biļeti skolēns vai viņa vecāki, Sociālajā dienestā līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniedz braukšanas biļetes par izmantoto sabiedrisko transportu iepriekšējā mēnesī.

''Biļetes, nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī skaidri salasāmu datumu un cenu, pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norāda skolēna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu, dienu skaitu un biļešu izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem,'' norāda Grobiņas dome.

Pirms naudas atgriešanas, pašvaldība pārbaudīs vai biļešu datumi atbilst skolēna faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam. Kompensācijas tiks izmaksātas vienu reizi mēnesī pašvaldības vai pārvaldes kasē, vai arī pārskaitīta uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

Pievieno komentāru

Grobiņā