Nīcas un Grobiņas novadiem svinīgā ceremonijā pasniegs pašvaldību ģerboņus

Šodien plkst.14 Rīgas pilī ieradīsies pārstāvji no Nīcas, Grobiņas, Baltinavas un Līgatnes novadiem, kā arī Bērzaunes pagasta, jo Valsts prezidents Andris Bērziņš sāks jaunu tradīciju – novadu un pagastu ģerboņu svinīgu pasniegšanas ceremoniju "Pašvaldību ģerboņu svētki".

Tas darīts ar mērķi, lai veicinātu Latvijas novadu un pagastu identitātes simbolu atpazīstamību, kā arī nostiprinātu iedzīvotāju piederības izjūtu savai dzimtajai vietai.

Turpmāk triju līdz četru mēnešu laikā uz Rīgas pili tiks aicināti tie novadi un pagasti, kas būs izstrādājuši un likumā noteiktajā kārtībā saskaņojuši savas pašvaldības ģerboņus. Svinīgā pasākumā, kura laikā pašvaldības īsā prezentācijā vai priekšnesumā iepazīstinās klātesošos ar savu teritoriālo vienību, Valsts prezidents pašvaldību vadītājiem pasniegs oficiālu apliecinājumu ģerboņa saskaņojumam.

Svinīgā ceremonijā piedalīsies arī Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, kā arī visi Valsts heraldikas komisijas pārstāvji.

"Karogs, ģerbonis, himna – tie ir simboli un zīmes, kas vieno nāciju, kalpojot piederības savai valstij veicināšanai un nostiprināšanai. Ikviens īstens patriots dzimtenes izjūtu pirmām kārtām saista ar savu pagastu, novadu, pilsētu, ar savām dzimtajām mājām. Lai jaundibinātie Ģerboņu svētki kalpo par cieņas apliecinājumu visām tām Latvijas pašvaldībām, kas kopj un godā lokālpatriotisma tradīcijas," atzinis Bērziņš.

Pievieno komentāru

Grobiņas novadā