Kapsēdē rekonstruē ceļu un sporta zāli

Projekta “Medzes pagasta Kapsēdes ciema publiskās infrastruktūras uzlabošana” tiek rekonstruēta Kapsēdes pamatskolas sporta zāle un ceļš “Kultūras nams – Otaņķi”.

Projekts tika sagatavots un iesniegts Lauku atbalsta dienestā vēl laikā, kad strādāja Medzes pagasta padome. Tās saistības pārņēma un līgumu par projekta īstenošanu 2009. gadā noslēdza Grobiņas novada dome.

Vietējos iedzīvotājus samulsinājis vārds “Otaņķi”, jo mājas ar šādu vārdu tur reāli nav. Pagasta pārvaldē skaidro, ka zemes ierīcības dokumentos joprojām figurē kādreizējas mājvietas nosaukums. Pašreizējā situācijā atjaunojamais ceļš ved nepilnus 300 metrus no kultūras nama līdz Grobiņas – Ventspils šosejai.    
    
Ceļa rekonstrukcijas darbus jau uzsākusi SIA “Aizputes ceļinieks”. Noņemta vecā asfalta kārta un ceļš nedaudz paplašināts. Tā kā braucamo daļu norobežo senu koku aleja, pretimbraucošo transporta līdzekļu vienlaicīga kustība pa to arī turpmāk būs problemātiska. Tāpēc izveidos “kabatas”, kur piestāt, palaižot vienam otru garām. Izlietojot 16 280 latus, darbus plānots pabeigt līdz šā mēneša beigām.  

Savukārt Kapsēdes pamatskolas sporta zāles rekonstrukciju veic SIA “RK Lauktehnika” par 74 026 latiem, darbus plānojot pabeigt līdz 13. augustam.

Projekta kopējā summa ir 127 tūkstoši latu, no kuriem 79 tūkstoši ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.
 

Pievieno komentāru

Grobiņā