Kapsēdē pieejami āra trenažieri

Grobiņas novada Kapsēdē uzstādīta 7,5 meturs gara un 2,5 metrus augsta kāpšanas siena ar dažādu grūtības pakāpju maršrutiem, informē pašvaldībā.

Tas noticis novada domei īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu "Inovatīva sporta laukuma izveide Kapsēdes ciemā".

Vēl uzstādīti pieci āra trenažieri dažādām muskuļu grupām: rokas muskuļu un plecu joslas nostiprināšanai, vispārējai ķermeņa muskulatūrai, kāju un muguras lejasdaļas muskulatūrai, vēdera un muguras lejasdaļas muskulatūrai, kā arī muguras un roku muskulatūrai. Līdz ar to Kapsēdes ciema iedzīvotājiem un apmekētājiem būtiski ir uzlabotas un paplašinātas pieejamo sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī sekmēta estētiski pievilcīgas, sakārtotas un draudzīgas apkārtējās vides izveide.

Projekta kopējās izmaksas ir 9604,86 eiro. Kāpšanas sienas piegādi un uzstādīšanu nodrošināja SIA "Murus", savukārt āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu veica SIA "Arena Sports".

Pievieno komentāru

Grobiņā