Grobiņnieki novērtē darbu un mecenātismu

Nosaukti un apbalvoti titulu "Goda grobiņnieks" un "Gada grobiņnieks" saņēmēji.

Par “Goda grobiņnieku” kļuvis norvēģu pedagogs Sigmunds Landa un viņa kundze Anne Līse Landa par mecenātismu un ieguldījumu jaunatnes izglītībā. Viņu dāvāto vienreizējo pabalstu studiju uzsākšanai daudzu gadu ritumā saņēmuši 25 Grobiņas jaunieši. Par izcilu pedagoģisko darbu un rezultātiem šis tituls arī Grobiņas ģimnāzijas skolotājai Lienei Pelūdei.

“Gada grobiņnieka” titulu saņēmis Grobiņas ev. lut. draudzes mācītājs Gints Kronbergs par nesavtīgu kalpošanu sabiedrībai, Grobiņas ģimnāzijas matemātikas skolotāja Anita Poriņa par ilggadēju profesionālu darbu, Grobiņas vidusskolas skolotāja Iveta Dambe par mūža ieguldījumu tautisko deju popularizēšanā un SIA “SPMK” valdes loceklis Ilgonis Jēčis, kurš izveidojis vietējo Uzņēmēju klubu.  

Par godprātīgu darbu līdzcilvēki apbalvošanai izvirzījuši arī vairākus citus. Pateicība izteikta Grobiņas ģimnāzijas skolotājai Ilzei Kālei, PII “Pīpenīte” mūzikas skolotājai Gitai Liepiņai, SIA “Grobiņas novada namsaimnieks” daiļdārzniecei Ilgai Heinackai, SIA “Grobiņas metāls” direktoram Zigmāram Vuciņam, SIA “Ducis- 4” direktorei Astrīdai Dūčei.

Pievieno komentāru

Grobiņā