Grobiņā palielināsies siltumenerģijas tarifi 6

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Grobiņas namserviss” jaunus vienotus siltumenerģijas tarifus visā uzņēmuma darbības teritorijā, kurā pakalpojums tiek nodrošināts. Šogad no 1. maija tarifs būs 60,50 EUR/MWh, ko piemēros Grobiņas pilsētā, Kapsēdes, Cimdenieku un Robežnieku ciemā, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Jakobsone.

Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi uzņēmumam pieprasīja sniegt papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Tā rezultātā siltumenerģijas tarifs samazinājies par 5,15 EUR/MWh jeb 7,8% salīdzinājumā ar komersanta plānoto – sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Būtisks izmaksu samazinājums gūts, pateicoties kurināmā izmaksu samazinājumam 18% apmērā.

Tomēr neskatoties uz tarifu projekta izskatīšanas laikā panākto tarifa samazinājumu, tas joprojām būs augstāks par esošo, kas patreiz Grobiņas pilsētā ir 54,90 EUR/MWh, Kapsēdes ciemā – 58,09 EUR/MWh, bet Cimdeniekos - 57,68 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifs palielinājies galvenokārt, tāpēc ka pieaugušas elektroenerģijas izmaksas, dabas resursu nodoklis, kā arī būtiski samazinājušies ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas. Gūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas obligātā iepirkuma ietvaros dod iespējas samazināt kopējos uz siltumenerģijas tarifu attiecināmos izdevumus.

SPRK padome arī nolēma piešķirt SIA “Grobiņas namserviss” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena un pārdotās elektroenerģijas cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka par to, kas iekļauta tarifā, uzņēmumam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Ar jaunu tarifu projektu komersants SPRK vērsās 2020. gada 6. martā saistībā ar siltumenerģijas izmaksu pieaugumu pakalpojuma sniegšanai. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē .

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

Sķeldas vecis

Pirms vēlēšanām gudrāk būtu paziņot, ka no dabasgāzes pārejam uz šķeldu (cenas krītas) un tarifi būs zemāki. Cik ilgi tā krievu gāze pietiks?

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.05 13:50

joks

Nu tad varam balsot par Aivaru, būs labi draugi!

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.05 16:51

jana

nu bus galiga *** :D ta strada musu balelini gan dome gan namservisā
ne pa velti 50 tukstosus ieguldija nzmservisa nabadziniem naudinas nava:D grobinas iedzivotaji vares maksat brekdami sos sausmigos tarifus:(

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.05 16:57

Grobiņa saņems izsaimniekotus pagastus

Jana neķer kreņķi. Par to maksās citi pagasti rucava, nīca, pāvilosta lai tikai Grobiņai.būtu labi. Grobiņa novadu galvaspilsēta tas ir ļoti labi. Nomales nida, pape, jūrmalciems, ğeistauti, meirišķe, sudargi neinteresēs tās ir nolemtas iznīcībai. Grobiņai laikus jāizrāda interese par papes fiśeriju to rucava dāvinās izsaimniekotāju biedrībai.

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.05 20:10

sponger

Pašvaldībai aizliegts dāvināt.

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.08 11:12

Lool

Var kads pateikt kapēc to vajag? Ir tads laiks,kad nav daudziem darbi un nav tas naudas,kapec kautkas ir japaceļ!!! ***am????

pirms 10 mēnešiem, 2021.02.06 17:52

Grobiņā