Grobiņa cer saņemt pasaules uzmanību

Grobiņas vēstures pieminekļi, iespējams, gūs ievērību plašākā mērogā un kļūs par UNESCO Pasaules mantojuma objektiem.

Grobiņas novada domes Attīstības nodaļa un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kopīgi sagatavojusi un iesniegusi nomināciju “Grobiņas arheoloģiskais mantojums” UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam.
Tajā ir iekļauti seši valsts aizsargājamie arheoloģiskie pieminekļi – Grobiņas pilskalns (Skābaržkalns) un senpilsēta, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, kā arī Atkalnu, Priediena, Porānu (Pūrānu) un Smukumu senkapi.

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis tiek pieteikts kā autentiska un ļoti labi saglabājusies viena no sava laika nozīmīgākajām vikingu vietām Baltijas jūras austrumu daļā.

Latvijā šogad pieteiktas vēl četras nominācijas – “Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava””, “Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis”, “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” un “Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs”.

Kopumā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā pašreiz ir iekļautas 911 nominācijas. Katrs no Pasaules mantojuma objektiem ir tās valsts īpašums, kurā tas atrodas, taču tiek pieņemts, ka visas starptautiskās sabiedrības interesēs ir šo objektu saglabāt.

Izvērtēšanas procesa pirmais posms notiks līdz šā gada 31. decembrim. Lēmumu par nominācijas iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā pieņems UNESCO nacionālā Asambleja 2011. gada pirmajā sēdē.

Pievieno komentāru

Grobiņas novadā