Gaviezes pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam 1

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Grobiņas novada Gaviezes pagastā no 2020.gada 26.novembra tiek mainīts Gaviezes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Gaviezē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 13 līdz 14 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Dižgavieze–1 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā, portālu "Rekurzeme" informē "Latvijas pasta" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Gaviezes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
   
Tāpat kā līdz šim, Gaviezes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Gaviezes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Gaviezes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281407.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Gaviezes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 26165743 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Grobiņas pasta nodaļu Lielajā ielā 37, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16, otrdienās no plkst.8 līdz 18 un piektdienās no plkst.7.30 līdz 15.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Gaviezes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020.gada 26.novembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 26.oktobri.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Grobiņas novadā