Bārtas kultūras nams tiek pie jauna flīģeļa

Grobiņas novada dome realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projektu "Muzikāli izglītojošo pakalpojumu dažādošana Grobiņas novada Bārtas pagastā", informē Grobiņas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

2020. gada 8. jūlijā Grobiņas novada dome saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par ELFLA projekta ar Nr.20-02-AL13-A019.2203-000003 „Muzikāli izglītojošo pakalpojumu dažādošana Grobiņas novada Bārtas pagastā” apstiprināšanu.

Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4041.40 Euro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2626.91 eiro.

Projekta mērķis ir paplašināt Bārtas pagasta iedzīvotājiem pieejamo sabiedrisko aktivitāšu piedāvājumu iegādājoties taustiņinstrumentu – digitālās klavieres (flīģeli), tādā veidā uzlabojot materiāli tehnisko bāzi Bārtas kultūras namā. Projekta ietvaros ir piegādāts digitālais flīģelis “Yamaha CLP-765GP”. Iegādājoties kvalitatīvu mūzikas instrumentu ir paplašinātas interešu izglītības, brīvā laika pavadīšanas un izklaides iespējas Bārtas pagasta iedzīvotājiem, skolēniem un dažādiem interešu izglītības kolektīviem.

Pievieno komentāru

Grobiņas novadā