Gājputnu atgriešanās laikā aicina uzmanīt mājputnus

Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas putnu saslimšanas gadījumi ar  putnu gripu, Zemkopības ministrija izplatījusi paziņojumu, kurā aicina pievērst īpašu uzmanību mājputnu turēšanai.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Zemkopības ministrija norāda, ka šajā laika posmā svarīgi iespēju robežās novērst mājputnu un savvaļas putnu saskarsmi.

Saimniekiem ieteicams mājputniem neizbarot barību, kas iegūta mitrās pļavās, ūdenstilpju un ūdenstilpņu tuvumā vai vietās, kur bijuši migrējošie savvaļas ūdensputni.

Lauksaimniekiem jāpievērš uzmanība, lai saimniecības teritorijā netiek ienests beigts savvaļas putns, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt slimības izplatītājs.

Zemkopības ministrija aicina ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam vai praktizējošam veterinārārstam par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu - samazinātu barības un ūdens patēriņu, mājputnu masveida bojāeju, akūtu asiņainu caureju, smakšanu, elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas