Zemes un HES apsaimniekotāju intereses nesaskan

Krotes iedzīvotājs Vilmārs Skrubis šajā ziemā pie meža darbiem nav ticis, jo īpašumā esošais mežs applūdis, tādēļ, ka vietējā HES īpašnieki enerģijas ražotni, pēc saimnieka domām, izveidojuši aplami. Tostarp Latvijas valdība, enerģētikas krīzes nobiedēta, grasās atļaut jaunu mazo HES būvniecību daudzviet Latvijā.

“Kad pirms pieciem vai sešiem gadiem Jānis Gūts brauca pie zemju īpašniekiem, lai saņemtu piekrišanu spēkstacijas būvei, aizveda mūs parādīt, kāds ūdenslīmenis ezerā tiks turēts. Tagad tas ir stipri augstāks un ūdenskrātuves augšdaļā jau veidojas purvs,” stāsta “Ezergalu” saimnieks Vilmārs Skrubis. Viņš kopā ar māsu un brāli atguvis tēva zemi, no kuras 1,3 hektāri “skaitās” mežs.

“Skaitās” tāpēc, ka kādreizējās Vārtājas upes līču pļavas pēdējo 40 gadu laikā aizaugušas ar alkšņiem, bērziem, ievām un apsēm, kas ciršanas vecumu īsti vēl nav sasnieguši. Taču pārliekā mitruma dēļ daļa koku jau iet bojā un vietām tos apgrauzuši bebri. V. Skrubis vēlas noskaidrot, vai viņam iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un kāda ir HES īpašnieku atbildība par kaimiņiem un dabai nodarīto postījumu.

V. Skrubis apgalvo, ka meliorācijas sistēmas iztekas atrodoties pat 60 centimetrus zem ūdens, un spriež, ka, šādu būvi projektējot, jau vajadzējis ieplānot dambi, kas norobežotu vecupes gravu no ūdenskrātuves.
Valsts Vides dienesta centrālās struktūrvienības speciālists Arnis Krūmiņš paskaidro, ka sūdzības par spēkstaciju darbību var iesniegt Valsts Vides dienestā rakstiski vai zvanot pa tālruni 63291837 vai mobilo tālruni 26496334.

Patlaban Latvijā uz mazajām upēm darbojas 149 spēkstacijas, saražojot vienu procentu no kopējā elektroenerģijas daudzuma. to iepērk pēc tarifa, kas 2,3 reizes parsniedz no pamattarifu. Elektropstacijas aizliegts būvēt uz 240 upēm, bet Mazās hidroenerģetikas asociācija Ministru kabinetā iesniegusi priekšlikumu no šī saraksta izslēgt 91 upi, tai skaitā arī Ventu.

Vides ministrs Raimonds Vējonis ieteic ideju izvērtēt "vienā svaru kausā liekot saražoto elektroenerģiju, otrā - ietekmi uz vidi."
* Liepājas rajonā darbojas deviņas mazās spēkstacijas:
Prūšu HES – SIA “Rietumu energo serviss”,
Krotes dzirnavu HES – SIA “Krotes enerģija”,
Bunkas HES – SIA “Enerģija A.A”,
Grobiņas HES – Grobiņas pašvaldības SIA,
Cīravas HES – SIA “Cīravas ūdensdzirnavas”,
Apriķu HES – SIA “Vanka”,
Baronu HES – SIA “Vanka”,
Aizputes HES – AS “Liepājas patērētāju biedrība”.

* Kaimiņos Kuldīgas rajonā ir astoņas mazās hidroelektrostacijas, bet Saldus rajonā – 11.

Pievieno komentāru

Durbes novadā