Vēju ķers arī Durbes novadā

Durbes novada dome ir devusi atļauju SIA “Eco Wind Energo” izstrādāt detālplānojumu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

17 hektāru zemes, kur plānots tos uzsliet, šai firmai pieder pie robežas ar Bunkas pagastu. Zeme tur nav meliorēta un lauksaimniecībā izmantojama, toties laba no vēja spēka un apkārtējās infrastruktūras viedokļa, stāsta “Eco Wind Energo” pārstāvis Edgars Putra.

Saņemts apstiprinājums viena megavata elektroenerģijas saražošanai, un E. Putra spriež, ka maksimāli tiks uzslieti četri rotori.  

Pēc detālplānojuma izveides notiks sabiedriskā apspriešana un pašvaldība vērtēs rotoru atrašanās vietas ietekmi uz apkārtējo vidi un tuvākajiem iedzīvotājiem.

Pievieno komentāru

Durbes novadā