Sumina jaunos “sējējus”

Piektdien Rīgas Latviešu biedrības namā notiek prestižā lauksaimnieku konkursa “Sējējs 2008” noslēguma pasākums. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” no 15 pieteiktajiem kandidātiem finālā iekļuvuši četri. Starp tiem ir divas jaunietes no Liepājas rajona – Dunalkas 457. mazpulka dalībniece Endija Briede un Madara Strēle no Krotes 114. mazpulka.

Pati kopj un ārstē
“Daudzpusīga, vienmēr atrod, ko darīt,” par Endiju saka Dunalkas mazpulka skolotāja Aelita Ozola. Endija sešus gadus ir mazpulka dalībniece, pašlaik mācās Liepājas 1. ģimnāzijas 11. klasē, bet joprojām iesaistās tā pasākumos. Skolotāja raksturo, ka viņa bijusi kolektīva dvēselīte, kura ar savām idejām rosinājusi citus.

Vienu gadu Endija pētījusi liliju audzēšanu, bet visvairāk darba ieguldījusi trušu audzēšanā. “Sapratu, ka mani vairāk saista darbs ar dzīvniekiem,” atzīst meitene. To viņa sākusi jau maza, kad dāvanā saņēmusi trusīti.

Dzīvojot Dunalkā, Endijas saimē bijuši 60 dzīvnieki. To skaits sarucis līdz 16, jo lielāko daļu laika meitene pavada Liepājā. A. Ozola novērojusi, ka meitenes interese pieaugusi, sasniedzot profesionālu līmeni. Viņa pati dzīvnieciņus gan potējot, gan ārstējot, gan būrus tiem gatavojot.

Skola sagatavo labi
A. Ozola stāsta, ka “Sējēja” komisija esot apbrīnojusi Endijas izaudzētās gladiolas. To, ka Endija prot arī citus lauku darbus, apliecināja viņas piedalīšanās un uzvara pļaušanas sacensībās Dunalkas pagastā. Meitenei patīkot arī rokdarbi.

Pēc pamatskolas viņa izvēlējusies mācīties Liepājas 1. ģimnāzijā, kur iespējams padziļināti apgūt iemīļoto matemātiku. Viņai patīkot, kā tur māca arī fiziku, ķīmiju. “Lauku skola labi sagatavoja,” Endija teic par iekļaušanos pilsētas vidē.

Endija pieļauj, ka studēs veterināriju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, taču esot iespējama arī cita profesijas izvēle.

Pielieto gūtās iemaņas
“Puķu meitene,” par Madaru saka Krotes mazpulka skolotāja Indra Zvirbule. “Ļoti centīga, zinātkāra, grib apgūt visu jauno.”
Viņa Krotes mazpulkā darbojusies astoņus gadus, bijusi tā prezidente, tagad Bulduru dārzkopības vidusskolā mācās floristiku. Tā esot vienīgā skola, kur apgūt šo specialitāti, un tur varot pielietot mazpulkā iegūtās iemaņas.

Madara stāsta, ka mazpulkā īstenojusi vairākus projektus, kas pārsvarā saistīti ar darbu mazdārziņā – audzējusi gurķus, kāpostus, avenes, pelargonijas, lilijas un citus augus. Pēdējais Madaras projekts ir par kūdras eliksīra pielietošanu mazdārziņā. “Vēlējos izpētīt, kā kūdras eliksīrs iedarbojas uz dažādām augu kultūrām. Nonācu pie secinājuma, ka tas patiešām labi ietekmē augus, dārzeņiem ir augstāka ražība, lilijām – stingrāki stumbri,” stāsta Madara.

Labākie ir jāvirza
Abas jaunietes atzīst, ka uz konkursa noslēguma pasākumu dodas, priecīgi satrauktas. Konkursa rezultāti iepriekš netiek izpausti, taču nokļūšana un piedalīšanās pasākumā esot balva pati par sevi.

Skolotājas neslēpj, ka tieši viņas, iepazīstoties ar konkursa nolikumu, rosinājušas meiteņu piedalīšanos – teorētiskais un praktiskais veikums šķitis atbilstošs. “Bērni ir jāvirza,” uzskata I. Zvirbule.

Konkurss “Sējējs” Latvijā tiek rīkots piecpadsmito reizi, bet mazpulcēni pirmo reizi tika godināti 2003. gadā. Tad diplomu saņēma Bārtas 105. mazpulka dalībniece Lelde Balbārde un skolotāja Elga Jankovska.

Pievieno komentāru

Durbes novadā