Renovēs Durbes kultūras namu

Durbes kultūras nama iekštelpas līdz Ziemassvētkiem iegūs jaunu izskatu. Pašvaldība nolēmusi tā remontam palielināt līdzfinansējumu.

Tuvākajā laikā Durbes kultūras namā sāksies remontdarbi, stāsta Durbes novada domes priekšsēdētāja vietniece Santa Bucika. Nomainīs apkures un ventilācijas sistēmu, elektroinstalāciju, remontēs lielo zāli, foajē un vadītājas kabinetu. Izstrādājot tehnisko projektu, vēl lems, ko darīt ar sienas zīmējumu foajē pie kāpnēm – restaurēt esošo vai piedāvāt ko jaunu. Iedzīvotāji, kuri dodas uz bibliotēku un publisko interneta punktu otrajā stāvā, esot dekorāciju iecienījuši.

Kultūras nama pulciņu darbs remonta laikā neapsīks, bet jauno sezonu aizsāks citās telpās. Piemēram, dejotāji visticamāk izmantošot vidusskolas zāli. Plašāki pasākumi notiks citos novada kultūras namos. Bibliotēka darbu nepārtrauks, tās apmeklētājiem varētu būt vien īslaicīgas neērtības.
 
Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 94 tūkstoši latu ar PVN, to līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Pieaugot iepirkuma cenām, novada dome nolēmusi savu līdzfinansējuma daļu palielināt no 11 līdz aptuveni 40 tūkstošiem latu. Tehnisko projektu izstrādā un būvdarbus veiks AS "Būvmeistars". Iecerēts, ka Ziemassvētkus durbenieki svinēs izremontētajās kultūras nama telpās.

2009. gadā veikts kultūras nama fasādes kapitālremonts un siltināšana, bet pērn tas svinēja 50 gadu jubileju.

Pievieno komentāru

Durbes novadā