Publiskos informāciju par neapstrādātu lauksaimniecības zemi

Lai lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieki pēc iespējas ātrāk tiktu informēti par īpašumā esošajām neapstrādātajām zemes vienībām, par kurām tiks piemērots paaugstināts nodoklis, attiecīgo informāciju publicēs Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā, paredz valdības akceptētie grozījumi noteikumos par lauksaimniecības zemes izmantošanu.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas (ZM) skaidrojumā, LAD darbinieki katru gadu vizuāli apseko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras platība ir lielāka par vienu hektāru. Informācija par neapstrādātās zemes platību katru gadu līdz 20.novembrim tiek nosūtīta attiecīgajām pašvaldībām, lai tās varētu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi.

Savukārt informācija par LAD konstatētajām neapstrādātajām lauksaimniecības zemes vienībām zemes īpašniekam līdz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina saņemšanai publiski nav pieejama.

Tāpat skaidrojumā teikts, ka Latvijas tiesībsargs savā 2014.gada 29.oktobra atzinumā rosinājis ZM izdarīt grozījumus attiecīgajos noteikumos, papildinot tos ar noteikumu par nepieciešamību informēt zemes īpašniekus gadījumos, kad LAD veiktajā apsekošanā ir konstatēta neapstrādāta lauksaimniecības zeme.

Grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to'' attieksies uz visiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekiem.

Pievieno komentāru

Durbē