Projektu sagatavošanai būs mazāk “papīru”

Turpmāk biedrībām, nodibinājumiem, uzņēmējiem un pašvaldībām būs mazāk birokrātisko šķēršļu savu projektu realizēšanai.

Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts un ES atbalsta piešķiršanu pasākumiem konkurētspējas veicināšanai, lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, ir izdarīti vairāki grozījumi.

Tie precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, projektu vērtēšanas kārtību, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Turpmāk atbalsta pretendentam nebūs jāiesniedz dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, tehniskais projekts jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai teritorijas labiekārtošanas gadījumā un zemesgrāmatu nodaļas izdotas dokumentu kopijas par nekustamo īpašumu. Nebūs jāveic nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā, izņemot, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība.

Grozījumi paredz palielināt atbalsta intensitāti līdz 100 procentiem biedrībām un nodibinājumiem, kuri vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma statusu, līdz 90 procentiem vietējām pašvaldībām un līdz 60 procentiem komersantiem un fiziskām personām.

“Būs mazāk izdevumu projektu sagatavošanai un lieku papīru,” par
izmaiņām likumdošanā saka biedrības “Liepājas rajona partnerība” koordinatore Inita Ate. Nākamā gada aktivitātēm nauda jau ir piešķirta, un partnerības padome lems, kā to sadalīt jau pieteikto un vēl iecerēto projektu īstenošanai.

Pievieno komentāru

Durbes novadā