Pieteikumus platību maksājumiem pieņems arī 15. maijā

Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes aizpildītus platību maksājumu iesniegumus pieņems arī sestdien, 15.maijā, no pulksten 8.30 līdz 17.

Tā ir pretimnākšana lauksaimniekiem, jo tuvojas maksājumu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 17. maijs.

Aizpildītos dokumentus – iesniegumu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti – lauksaimnieks var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu.

LAD aicina visus lauksaimniekus rūpīgi iepazīties ar informatīvo brošūru “Rokasgrāmatu platību maksājumu saņemšanai 2010.gadā” un tajā izklāstītajiem platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem.

Pievieno komentāru

Durbes novadā