Piena kvotas samazinājumu diferencēs

Zemkopības ministrija ir atsaukusies izskanējušajām bažām, ka daļai piena ražotāju varētu tikt atņemtas neizpildītās piena kvotas, un sniedz situācijas skaidrojumu.

Līdzšinējie noteikumi tiek grozīti, nosakot, ka mazāks kvotas samazinājums – pieci procenti no neizpildītā apjoma – tiek piemērots saimniecībām, kuras ir realizējušas 71 – 85 procentus no piešķirtās kvotas.

Saimniecībām, kuras ir realizējušas līdz 70,9 procentiem, paliek spēkā līdzšinējā kārtība – kvotu samazina par 50 procentiem tām saimniecībām, kuras vispār nav realizējušas pienu un negrasās to atsākt. Šādu normu piemērošana dos iespēju palielināt valsts piena kvotas rezervi, uzskata ZM ierēdņi.

Noslēdzoties 2009./2010. kvotas gadam, piegādes kvota valstī ir izpildīta par 84,62 procentiem, bet tiešās tirdzniecības kvota – par 77,9 procentiem.

Lai novērstu kvotas pārsniegšanu vai neizpildīšanu, tās lielumam jābūt samērojamam ar saimniecības ražošanas jaudu, katram saimniekam ir jāseko līdzi savas kvotas izpildei, jāveic uzskaite un plānošana.        

Ja saimniecība nespēj piena kvotu izpildīt, tai ir iespēja daļu no tās pārdot vai no tās atteikties, informējot valsts aģentūru “Lauksaimniecības datu centrs” (LDC), kas to ieskaitīs valsts rezervē.        

Pievieno komentāru

Durbes novadā