Piedāvā audzēt kukurūzu

4. jūnijā pulksten 11 Durbes kultūras namā tiek aicināti tie zemes īpašnieki un lietotāji, kuri vēlas ko mainīt savā darbībā.

Durbes novada lauku attīstības speciāliste Maija Lankupa informē, ka Jānis Leja un Oskars Švāns aicina slēgt līgumus par kukurūzas audzēšanu dažādos variantos, piemēram, lauksaimniekam to audzējot un pārdodot zaļo masu vai arī iznomājot savu zemi.

Pievieno komentāru

Durbes novadā