Pateicas par devumu novadam

Valsts jubilejas svinīgajā pasākumā pateicības rakstus saņēma daudzi Durbes novada cilvēki.    

18. novembra svētku pasākumā paldies teica Albertam Caunem – par nozīmīgu ieguldījumu literatūrā, Millijai Anziķei – par sakoptu uzņēmējdarbības vidi, Aivaram Burģim – par sakoptas kultūrvides veidošanu, Pēterim Peičam un ZS “Lejnieki” – par Durbes novada popularizēšanu, Broņislavai Petrēvicai, Zanei Eltermanei, Aigai un Ērikam Putrām, Timzenam Haukem – par sirds dāsnumu un atsaucību pasākumu atbalstīšanā.

Reini Bahu apbalvoja par vēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, Mildu Zīli – par ilggadēju līdzdalību pašdarbībā, Jāni Pakalnu – par bioloģiskās produkcijas popularizēšanu un ražošanu, Aiju Pipari, Voldemāru Frišmani, Uldi Grulli, Zigrīdu un Māri Siksnas – par viesmīlību un sakoptas vides veidošanu.

Pievieno komentāru

Durbes novadā