Pārdala finansējumu meža apsaimniekošanai

Finansējums no pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kurā atbalsta pretendentu atsaucība maza, ir novirzīts uz pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana”, kur pretendentu aktivitāte trešajā – pēdējā – kārtā ir divas reizes lielāka, nekā plānots pirms tās atvēršanas.

Abi pasākumi ir vērsti uz lielāku oglekļa piesaisti nākotnē.

Pārdalot līdzekļus, Zemkopības ministrija cer veicināt ekonomiskās aktivitātes intensitāti lauku teritorijās, palielinot nodarbinātību gan saimniecībās, gan kokaudzētavās.

Pievieno komentāru

Durbes novadā