Naudu “apēdīs” jumti un bruģis

Vecpils pagastam iedalītā nauda, iekļaujoties Durbes novadā, galvenokārt tiks centra infrastruktūras sakārtošanai.

“Es jau deputātiem teicu, ka ir liela pretruna, ja tālāk dzīvojošajiem tiek maz vai nemaz,” Vecpils pagasta padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bite saka par valsts piešķirto 200 tūkstoš latu “novadu naudas” izlietojumu.

Nauda galvenokārt “aiziešot” centram. Ārpus tā par šo naudu paredzēts sakārtot tikai vienu ceļa posmu. Vecpils pamatskola nepieciešamo darbu sarakstā ielikusi fasādes remontu, jumta nomaiņu, bet divām centra mājām plānots nomainīt jumtu, kas pēc papluinīšanas vētrā pirms vairākiem gadiem tikai pielabots.

Tajās arī nomainīs durvis un logus, kuri pilnīgi nolietojušies. “Mainīt mainīšanas dēļ – tā gan nedarīsim,” stāsta priekšsēdētājs. Vienā no centra ēkām atjaunos apkuri, jo tās iedzīvotāji parakstījušies, ka ir gatavi par to maksāt. Ūdens kvalitāti droši vien uzlabošot atdzelžošanas iekārta.

M. Bite spriež, ka pagastmājas fasāde sētas pusē neesot krāsota kopš “pirmajiem Ulmaņlaikiem”. Iecerēts arī nobruģēt laukumu ēkas priekšā. Priekšsēdētāja kabinetā jau redzams neregulāras formas bruģakmens paraugs, ko ražo vietējais uzņēmējs.

Strādājam pie naudas apgūšanas priekšdarbiem, taisām projektus un tāmes, stāsta M. Bite. Tiklīdz nauda būs saņemta, padome sākšot garo un sarežģīto iepirkuma procedūru.

Priekšsēdētājs ir gandarīts, ka pēc aptuveni desmit gadu gaidīšanas beidzot noasfaltēts valsts nozīmes ceļš uz Vecpils centru, iztīrīti grāvji, nomainītas ceļazīmes.

Pievieno komentāru

Durbes novadā