Modernizē trenažieru zāli

Projekta ietvaros, saskaņā ar jau izstrādāto sporta halles rekonstrukcijas tehnisko projektu, tika turpināta jau uzsāktā sporta halles rekonstrukcija un ēkā tika sakārtota un iekārtota vēl viena telpa – trenažieru zāle 60 m2 platībā. Rekonstruētajā trenažieru zālē tika uzstādīti trenažieri gan profesionālai sevis pilnveidošanai, gan amatieru vajadzībām.

Projekts “Dunalkas pagasta sporta halles trenažieru zāles rekonstrukcija un aprīkošana ar nepieciešamo inventāru”

Projekta īstenotājs – Durbes novada dome

Adrese: “Halle”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads.

Projekta vadītāja: Santa Bucika, e-pasts: santa@durbe.lv.

**************************************************
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.

No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.

Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

www.lrpartneriba.lv

Apkopoja biedrības “Liepājas rajona partnerība” ELFLA administratīvā vadītāja Inita Ate

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Durbē