Lieģos iekārto sporta laukumu

Durbes novada Lieģos projekta laikā izbūvēts sporta laukums un iekārtota tā teritorija.

Projekta laikā tika izstrādāts tehniskais projekts, saskaņā ar kuru tika realizēta volejbola un futbola laukumu būvniecība, izveidots laukums 4 āra trenažieriem, tie iegādāti un uzstādīti. Tika veikta arī teritorijas labiekārtošana.

Projekta nosaukums “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Lieģos”
Projekta īstenotājs – Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2A, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads.

Projekta vadītāja: Santa Bucika; e-pasts: santa@durbe.lv.

**********************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.
No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.
Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai. 

www.lrpartneriba.lv Apkopoja biedrības “Liepājas rajona partnerība” ELFLA administratīvā vadītāja Inita Ate

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Durbes novadā