Lepojas ar vietējo deju kolektīvu

Durbes kultūras namā 2014. gada oktobra vidū darbu uzsāka vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lindale". Vadītāja Gražina Afanasjeva. Neilgajā darbības laikā, kolektīvs piedalījies Ziemassvētku koncertā un pasākumā "Sieviete- skaistākais zieds" Durbes kultūras namā, deju kolektīvu koncertā "Kopā nāc un dejot sāc" Durbes vidusskolas sporta zālē, deju koncertā Pāvilostas kultūras namā.

Kolektīva lielākais izaicinājums- piedalīšanās deju kolektīvu skatē. Tikai piecu mēnešu kopīgā darba rezultātā, skatē Blīdenes kultūras namā, iegūts II pakāpes diploms!  Paldies visiem kolektīva dalībniekiem. Bet vislielākais paldies vadītājai Gražinai Afanasjevai par uzņēmību, pacietību un izturību mācot un motivējot kolektīvu!

Durbes kultūras nama direktore Daira Veilande

Pievieno komentāru

Durbes novadā