Lauku iedzīvotāji paši varēs uzlabot dzīves kvalitāti

“Jāsāk no tā, kas mums ir vajadzīgs,” rīcības grupas domu gājienu ievirza Durbes novada domes priekšsēdētājs Uldis Strazds. Uz tās izstrādātās stratēģijas nostādnēm būs jābalstās pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, iecerot savus projektus. 

Lauku attīstības plāna pasākuma “LEADER+” vietējās rīcības grupa (VRG) “Liepājas rajona partnerība” izveidojās 2006. gada septembrī. Tajā darbojas 12 ievēlēti delegāti, kuri pērn 40 mācību stundās apguva zināšanas, lai izstrādātu VRG attīstības stratēģiju. Pagājušajā trešdienā grupa sanāca uz kārtējo darba sanāksmi.

Nosauc stiprās un vājās puses
Stratēģija ietvers divas programmas – lauku dzīves kvalitātes un zivsaimniecības nozares attīstībai. To rakstīšanā tiek ņemtas vērā apkārtējās dzīves vides stiprās un vājās puses, iespējas un draudi (SVID), ko Liepājas rajonā saskatījuši grupas dalībnieki. Pasākuma koordinatore Inita Ate apkopojusi datus, ka, piemēram, visvairāk pensionāru ir Rucavas, Vaiņodes pagastā, Sakas novadā, bet vislielākais bezdarbnieku skaits – Priekules pilsētā un pagastā, Kalētu pagastā. Šos un pārējos rajona pašvaldības raksturojošos datus VRG cenšas ņemt vērā, nosakot prioritātes, kurām būtu nepieciešams atbalsts.

Jau ir izstrādāti detalizēti SVID svarīgākajās jomās – sociālā, dabas, kultūras, ekonomiskā vide, tūrisms, sports, jauniešu iniciatīvas.
Tagad VRG uzdevums ir, pieaicinot nozaru speciālistus, veikt to analīzi un izvēlēties rajonam būtiskāko, ko iekļaut kopējā stratēģijā. Piemēram, piekrītot Grobiņas pagasta uzņēmējdarbības konsultantes Annas Viņķeles ierosinājumam, grupas dalībnieki par sociālās vides stipro pusi nosauca pašvaldību darbu sociālās palīdzības sniegšanā, izpildot valsts deliģētos uzdevumus.

Piedalīsies gan jaunieši, gan zemnieki
Šajā sanāksmē VRG dalībniekiem pievienojās projekta “Jaunieši vēro” vadītājs Vilis Brūveris un pastāstīja, ka tajā piedalās vairāk nekā 100 jauniešu no 26 Kurzemes pašvaldībām, arī Aizputes, Liepājas, Nīcas, Priekules pilsētas un pagasta, Sakas novada. Tieši jauniešu iniciētie projekti varētu būt vieni no nozīmīgajiem lauku dzīves vides uzlabošanā.

Vietējās attīstības stratēģija Zemkopības ministrijā jāiesniedz līdz šā gada 3. decembrim. Ja tā gūs atbalstu un saņems Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējumu, nākamgad uz to ar saviem projektiem varēs pretendēt pašvaldības, tajās darbojošās biedrības un arī individuālie uzņēmēji. Lauku konsultāciju biroja vadītājs Jānis Briedis norāda, ka to varēs darīt gan spēcīgi zemnieki, gan piemājas saimniecību īpašnieki.

Sabiedriska organizācija varēšot saņemt projekta realizācijas izdevumu atmaksu 90 procentu, pašvaldība – 75 procentu, bet uzņēmējs – 50 procentu apmērā. Savukārt VRG varā būs šo atbalstu samazināt.

Pievieno komentāru

Durbes novadā